Kloosterwandeling in Megen 15 km

3 uur (15,0 km)

Kloosterwandeling in Megen van 15 kilometer. Deze start bij de St. Servatiuskerk, je komt onder meer langs het klooster van St. Jozefsberg (Clarissen) Megen, kapelletjes en het Franciscanenklooster Megen.

Download (PDF): knooppuntenkaart Kloosterwandeling Megen 15 km.

Bekijk alle kloosterwandelingen op deze website. Er zijn verschillende afstanden.

Veel wandelplezier!

---

In de 17e en 18e eeuw was de Hervormde religie de officiële godsdienst van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Katholieken hadden weliswaar gewetensvrijheid en werden dus niet vervolgd, maar ze mochten hun godsdienst niet openbaar uitoefenen. Het graafschap Megen echter (en ook het aangrenzende Land van Ravenstein) waren onafhankelijke staatjes, waarin de Calvinistische regenten niets te zeggen hadden – pas in de Franse tijd kwamen deze gebieden bij het toen nieuw gevormde Koninkrijk Nederland. 

Hier, in Megen, kon de Rooms-Katholieke godsdienst dus vrijelijk worden beleden. Daarom vestigden zich juist in dit gebied een aantal kloosters. Deze wandeling voert je langs twee daarvan.

Dit ga je zien

Startpunt: Graaf de Brimeuplein
Torenstraat 6
5366 BL Megen
1

Graaf de Brimeu

Graaf de Brimeu
Graaf de Brimeuplein
Megen
Graaf de Brimeu
2

St.Servatiuskerk Megen

St.Servatiuskerk Megen
Schoolstraat 1
5366 AT Megen
St.Servatiuskerk Megen
3

Kapel van Onze Lieve Vrouw der Zeven Weeën

Kapel van Onze Lieve Vrouw der Zeven Weeën
Kapelstraat 53
5366 ZG Megen
Kapel van Onze Lieve Vrouw der Zeven Weeën
4

Clarissenklooster St. Josephsberg

Clarissenklooster St. Josephsberg
Clarastraat 2
5366 AK Megen
Clarissenklooster St. Josephsberg
5

Molen Stella Polaris

Maasdijk 76
5371 KB Dieden
Molen Stella Polaris
6

Camping de Maasakker

Rulstraat 3
5366 KA Megen
Camping de Maasakker
7

Kloosterkerk & kapel van het Heilig Bruurke

Kloosterstraat 6
5366 BH Megen
Kloosterkerk & kapel van het Heilig Bruurke
8

Acropolis - Terras en meer

Broeder Everardusplein 1
5366 BE Megen
Acropolis - Terras en meer
9

Gevangentoren Megen

Gevangentoren Megen
Torenstraat 27
5366 BJ Megen
Gevangentoren Megen
Eindpunt: Graaf de Brimeuplein
Torenstraat 6
5366 BL Megen

Beschrijving

Startpunt: Graaf de Brimeuplein
Torenstraat 6
5366 BL Megen

Startpunt: Het Graaf de Brimeuplein op de hoek van de Willem Kippstraat/Torenstraat (parkeergelegenheid, evenals iets verderop aan de Maasdijk; ook is hier de bushalte).

Op dit pleintje zie je het standbeeld van Karel van Brimeu (1524-1572), graaf van Megen (1547-1572); ertegenover staat het oude raadhuis van Megen; gebouwd in 1941 deed het dienst tot Megen in 1994 opging in de gemeente Oss.

Houd het stadhuis aan je rechterkant en loop 100 m de Willem Kippstraat in; op het kruispunt vind je knooppunt 55. Sla hier rechtsaf, Kerklaan. Aan het einde van deze weg linksaf, Clarastraat

Op de hoek de St. Servatiuskerk, een driebeukig neogothisch gebouw zonder transept (dwarsbeuk) uit 1872. Verderop het Clarissenklooster St. Josephsberg; dit werd in 1721 gesticht op de plaats waar tot 1581 het kasteel van de graven van Megen stond – de slotgracht is nog duidelijk herkenbaar. In de loop van de eeuwen is er het nodige bijgebouwd. De zusters zijn grotendeels zelfvoorzienend met hun tuin en exploiteren bovendien de enige nog actieve hostiebakkerij van Nederland.

Einde weg rechts, Nonnenstraat. Doorlopen tot aan de dijk, weg oversteken (knooppunt 50) en over het wandelpad linksaf langs de Maasdijk. Aan het eind van het wandelpad schuin links oversteken en bij knooppunt 5 schuin links het fietspad op (Maasdijk). Aan het eind van dit pad, op de T-kruising (knooppunt 29) rechtsaf, Hoogduinsestraat.

De weg loopt duidelijk naar beneden en even verder weer omhoog. Op het diepste punt passeer je de plek waar tot 1934 een lus van de Maas lag; deze werd bij de kanalisatiewerkzaamheden gedempt (en de rivier rechtgetrokken langs Maasbommel). De westelijke tak van deze lus werd in de jaren zestig weer uitgegraven als toegangsweg tot de haven van Oss. 

Aan het eind van deze straat linksaf (knooppunt 8), Tienmorgenstraat. Eerste weg links (knooppunt 7), Megensedijk. Op samenkomst van wegen (knooppunt 28) rechtsaf, Herstraat.

Bij de viersprong de Kapel van Onze Lieve Vrouwe der zeven weeën, gewijd aan de zeven beproevingen die Maria moest doorstaan. Het Rijksmonument, in 1733 gebouwd, werd in de Tweede Wereldoorlog beschadigd maar werd gerestaureerd en (in 1949) voorzien van nieuwe glas-in-loodramen. 

Volg de Herstraat (voorzichtig bij het oversteken van de voorrangsweg bij knooppunt 57) met de bocht mee tot de Harensedijk. Neem de weg schuin de dijk op (knooppunt 58) en blijf de Harensedijk rechtsaf volgen voorbij knooppunten 59, 60 en 61 (Ravensteinsedijk).

Het water aan je linkerhand is een oude arm van de Maas. Vroeger was er een grote bocht van de Maas, die tot hier bij de dijk liep. Rond 1700 brak (door natuurlijke oorzaak) de lus op het nauwste punt door. De plas is zeer in trek bij watervogels. Het land binnen de oude bocht bleef trouwens gewoon bij Gelderland horen, tot er in 1958 een grenscorrectie werd uitgevoerd.

Voorbij de bocht naar links passeer je knooppunt 37 (bij de radiotoren), neem de VOLGENDE zijweg naar rechts (knooppunt 36, Kortestraat). Aan het einde van de weg, bij knooppunt 35, rechtsaf, Voorstraat.

Hier zie je de St. Laurentiuskerk, met eenbeukig tufstenen schip (13e eeuw). In 1614 kwam de kerk in gebruik bij de Hervormden. In 2003 werd het inmiddels in verval geraakte gebouwtje aangekocht door het Brabants Monumentenfonds.

De Voorstraat maakt een bocht naar rechts; direct daarna op het kruispunt linksaf, Achterstraat, en vrijwel direct weer linksaf, de dijk op.

Op het grasdriehoekje aan de dijk een schutskooi uit 1915. Hierin werd loslopend vee tijdelijk opgesloten, totdat de eigenaar het (tegen betaling) weer kwam afhalen. 

Bovenaan (knooppunt 91) linksaf de Maasdijk op. Gebruik zoveel mogelijk het voetpad aan de rechterkant.

In Dieden kom je langs de stenen korenmolen Stella Polaris (‘Poolster’) uit 1865. Even verderop weer de St. Laurentiuskerk. Vlak voor de grote bocht naar links (bij knooppunt 33) stond vroeger het ‘Kasteel Dieden’ (‘een fraai modern adellijk Huis-te-Dieden, dat door grachten, tuinen en bosschen bevallig omringd is’, aldus JL Terwen, Het Koningrijk der Nederlanden, Gouda 1858). Het gebouw is rond 1876 gesloopt, de gracht is nog lang zichtbaar gebleven, maar inmiddels verdwenen. Naar men zegt is het voormalig koetshuis nog aanwezig.

Volg de ruime bocht naar links, neem vervolgens de eerste weg rechts (knooppunt 32), Maasackerstraat. Eerste weg (knooppunt 31) rechts, Rulstraat. Aan het eind van deze straat de voorrangsweg oversteken (gebruik de oversteekroute!) naar knooppunt 53; verlaat hier de Maasdijk loop het stadje in langs linkerzijde van de driehoekige Koolmarkt en door de Kloosterstraat.

Aan je linkerhand het Franciscanenklooster St. Antonius van Padua. Het klooster in barokstijl is rond 1650 gebouwd door de vandaar verdreven Minderbroeders uit ’s-Hertogenbosch. Daarna is het nog verscheidene malen uitgebreid. Tegenwoordig staat het klooster open voor mensen die zich hier enige tijd willen bezinnen. De voormalige moestuin is herschapen in de “Hof van Lof’, met planten die te maken hebben met de Bijbel en met het Kerkelijk jaar. Deze tuin is regelmatig te bezoeken; voor details en openingstijden, zie www.hofvanlof.nl.

Voorbij het klooster aan je linkerhand de ‘Kapel van het heilig bruurke’, gewijd aan Broeder Everardus Witte (1868-1950) die van 1899 tot 1929 portier van het klooster was, en die om zijn eenvoudige levenswijze en sociale betrokkenheid in Megen zeer gezien was. 

Tegenover de kapel, aan het plein, ligt gemeenschapshuis ‘ACROPOLIS”, waarin tevens het toeristisch informatiecentrum is gevestigd. In 1645 werd in Megen een Latijnse School gesticht, die ook vanuit de Republiek Katholieke leerlingen aantrok. Priesteropleiding was uiteraard een belangrijk doel. Na de Hoger-onderwijswet van 1877 werd de school omgevormd tot het St.-Antoniusgymnasium, waarvoor in 1883-4 het huidige gebouw werd neergezet. Ook het gemeentehuis vond hier vele jaren ruimte. 

Aan het einde van de Kloosterstraat (knooppunt 49) linksaf, Torenstraat.

Aan het eind zie je links de 14e-eeuwse Gevangentoren, het enige restant van de Middeleeuwse omwalling van Megen. Hier bevond zich een van de stadspoorten. 

Bij de Gevangentoren (knooppunt 56) rechtsaf, Walstraat; op het kruispunt weer rechts, Willem Kippstraat, en terug naar het startpunt.

Eindpunt: Graaf de Brimeuplein
Torenstraat 6
5366 BL Megen