Contact

Tref het in Oss vermeldt gratis de recreatieve, toeristische en culturele mogelijkheden van de gemeente Oss. Het aantrekkelijke buitengebied, de Maas en Maashorst, het gezellige en compacte centrum, de stadskernen en dorpen en de bijbehorende horecaservices, evenementen en activiteiten.

Wil je jouw locatie of evenement laten vermelden? Check hieronder de plaatsingsvoorwaarden, wat we nodig hebben en stuur je informatie door via info@trefhetinoss.nl.

Heb je nog een andere vraag?

Heb je vragen over de website of vermelding op de website? Wil je ons logo ergens voor gebruiken? Mail naar info@trefhetinoss.nl of bel naar 0412 - 842013.

Heb je inhoudelijke vragen over een evenement, route of locatie? Neem dan contact op met desbetreffende partij. 

Tref het in Oss is een initiatief van de Gemeente Oss, Centrummanagement Oss, stichting Maasmeanders, Maashorst ondernemers en Bibliotheek Oss.