Privacy

Op www.trefhetinoss.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.  Je Treft 't in Oss hecht veel waarde aan een zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden door ons dan ook nauwkeurig verwerkt en beveiligd.

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens wij verzamelen, verwerken en gebruiken en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Om die reden raden wij u aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de wijzigingen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 augustus 2019.

Privacywetgeving
Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
1.    wij via deze privacyverklaring duidelijk vermelden met welk doel wij persoonsgegevens verwerken;
2.    wij alleen persoonsgegevens opslaan die nodig zijn voor legale doeleinden;
3.    wij u uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken, voordat wij dit doen;
4.    wij ter bescherming uw persoonsgegevens passend beveiligen en dit ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
5.    u het recht heeft uw persoonsgegevens op uw aanvraag in te zien, aan te passen of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens
Wanneer u uw onderneming of organisatie hebt aangemeld voor een vermelding op www.trefhetinoss.nl en wanneer u dus het aanmeldformulier invult of een contactformulier op de website invult verwerkt en gebruikt Je treft 't in Oss bepaalde gegevens van u. Ook persoonsgegevens.

Gegevens die u ons doorgeeft voor www.trefhetinoss.nl bewaren, gebruiken en verwerken wij alleen voor deze website. 
Onderstaande gegevens bewaren, gebruiken en verwerken we:
- Naam van uw onderneming, organisatie en/of evenement
- Beschrijving van uw onderneming, organisatie en/of evenement
- Beeldmateriaal dat u toestuurt wat hoort bij uw onderneming, organisatie en/of evenement.
- Naam van de contactpersoon
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Adres onderneming/organisatie/evenement
- Besturingssysteem (in onze Google Analytics wordt duidelijk met welke internetbrowser u onze website bezoekt, dit blijft echter anoniem, uw IP-adres wordt dus niet vastgelegd.)

Toegang tot uw gegevens
Voor toegang tot uw gegevens, kunt u contact opnemen met de beheerders van www.trefhetinoss.nl via info@trefhetinoss.nl

Contact
Als u een mail stuurt aan info@trefhetinoss.nl of aan een van de beheerders van deze website laat u daarbij gegevens achter. De gegevens die u ons zo toestuurt, bewaren zo lang het nodig is om uw vragen en verzoeken volledig te beantwoorden en af te handelen.

Op de hoogte
Naast de informatie op onze website is het mogelijk dat we u per e-mail op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten. Ook vragen we mogelijk uw hulp via mail. Daarnaast kunt u ons ook volgen via Social Media. Het gebruik van de Social Media buttons op www.trefhetinoss.nl  wordt verderop toegelicht.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens omdat dat de aard van de website is. We maken alleen de gegevens bekend die de bezoeker van de website nodig heeft.

Verstrekking aan derden
Wij gebruiken uw gegevens voor de organisatie van de uitvoering van www.trefhetinoss.nl. De instellingen die de gegevens van www.trefhetinoss.nl krijgen, zijn de beheerders werkzaam bij de Bibliotheek Oss, communicatiemedewerkers van gemeente Oss en partners van www.trefhetinoss.nl. Van al onze partners eisen wij dat zij uw persoonsgegevens passend beveiligen.

Wettelijk
Wettelijk gezien zijn wij verplicht om gegevens door te geven als een autoriteit die daar om vraagt. Op het moment dat wij de gegevens niet meer hebben of als deze anoniem zijn gemaakt, is dit niet meer mogelijk. Wij kunnen geen gegevens terughalen. Bij een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienst kunnen wij persoonsgegevens aan de autoriteiten doorgeven. Zo blijft www.trefhetinoss.nl veilig voor iedereen.

Social Media
Op onze website ziet u buttons van Social Media. Daarmee kunt u informatie op www.trefhetinoss.nl delen via uw eigen Social Media. Op dat moment vallen uw activiteiten onder het privacybeleid van het Social Media platform. Wij slaan geen persoonsgegevens op van deze activiteit.

Websites van derden
Op onze website staan linken naar andere websites. Ook staat www.trefhetinoss.nl vermeldt op andere websites. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op www.trefhetinoss.nl.
Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van andere websites te lezen voordat u daar gebruik van maakt.

Beveiliging
Om ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te vermijden zijn er verschillende beveiligingen. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregel: toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens worden bewaard, gebruikt en verwerkt voor zo lang we de gevraagde dienst(en) aan u leveren. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal twee jaar. De gegevens worden daarna nog zeven jaar geanonimiseerd bewaard omdat we de fiscale plicht hebben om tot zeven jaar terug betaalgegevens te kunnen overleggen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Neem contact met ons op als u:
-    vragen heeft over ons privacybeleid
-    uw gegevens wilt inzien
-    uw gegevens wilt wijzigen
-    een gegevensexport wilt voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken
-    de verwerking van uw persoonsgegevens, door ons, wilt beperken
www.trefhetinoss.nl
Raadhuislaan 10
5341GM Oss
info@trefhetinoss.nl

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.