Privacy

Met respect voor jouw gegevens

Op www.trefhetinoss.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Tref het in Oss gaat uiteraard vertrouwelijk met je gegevens om. We hechten veel waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens, we verwerken deze nauwkeurig in een beveiligd systeem.

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens wij verzamelen, verwerken en gebruiken en met welk doel wij dat doen. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Bekijk de privacyverklaring regelmatig om op de hoogte te blijven van de wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 juni 2021.
 

Privacywetgeving:

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

 • Wij via deze privacyverklaring duidelijk vermelden met welk doel wij persoonsgegevens verwerken;
 • Wij alleen persoonsgegevens opslaan die nodig zijn voor legale doeleinden;
 • Wij je uitdrukkelijke toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken;
 • Wij ter bescherming je persoonsgegevens passend beveiligen en dit ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Je het recht hebt je persoonsgegevens op aanvraag in te zien, aan te passen of te verwijderen.


Gebruik van persoonsgegevens:

Wanneer je jouw onderneming of organisatie hebt aangemeld voor een vermelding op www.trefhetinoss.nl en wanneer je dus op de website het aanmeldformulier of contactformulier invult, gebruikt Tref het in Oss bepaalde (persoons)gegevens van je. Gegevens die je ons doorgeeft voor www.trefhetinoss.nl bewaren, gebruiken en verwerken wij alleen voor deze website. Het gaat dan om:

 • Naam van jouw onderneming, organisatie en/of evenement
 • Beschrijving van de onderneming, organisatie en/of evenement
 • Beeldmateriaal dat je toestuurt wat hoort bij jouw onderneming, organisatie en/of evenement.
 • Naam van de contactpersoon
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adres onderneming/organisatie/evenement
 • Besturingssysteem (in onze Google Analytics wordt duidelijk met welke internetbrowser je onze website bezoekt, dit blijft echter anoniem, je IP-adres wordt dus niet vastgelegd)
 • De gegevens die je ons toestuurt per email, worden gearchiveerd in onze mailbox.

Toegang tot jouw gegevens:

Voor toegang tot je gegevens, kun je contact opnemen met de beheerders van www.trefhetinoss.nl via info@trefhetinoss.nl
 

Publicatie:

Wij publiceren jouw klantgegevens omdat dat de aard van de website is. We maken alleen de gegevens bekend die de bezoeker van de website nodig heeft.
 

Verstrekking aan derden

Wij gebruiken jouw gegevens voor de organisatie van de uitvoering van www.trefhetinoss.nl. De instellingen die de gegevens van www.trefhetinoss.nl krijgen, zijn de beheerders werkzaam bij de Bibliotheek Oss, communicatiemedewerkers van gemeente Oss en partners van www.trefhetinoss.nl. Van al onze partners eisen wij dat zij persoonsgegevens passend beveiligen.


Op de hoogte:

Naast de informatie op onze website is het mogelijk dat we je per e-mail op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten. Ook vragen we mogelijk je hulp via mail. Daarnaast kun je ons ook volgen via Social Media. 


Social Media:

Op onze website zie je buttons van Social Media. Daarmee kun je informatie op www.trefhetinoss.nl delen via je eigen Social Media. Op dat moment vallen jouw activiteiten onder het privacybeleid van het Social Media platform. Wij slaan geen persoonsgegevens op van deze activiteit.


Websites van derden:

Op onze website staan linkjes naar andere websites. Ook staat www.trefhetinoss.nl vermeld op andere websites. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op www.trefhetinoss.nl.

Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van andere websites te lezen voordat je daar gebruik van maakt.


Beveiliging:

Om ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te vermijden zijn er verschillende beveiligingen. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregel: toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.


Bewaartermijnen:

Jouw persoonsgegevens worden bewaard, gebruikt en verwerkt voor zo lang we de gevraagde dienst(en) aan je leveren. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal twee jaar. De gegevens worden daarna nog zeven jaar geanonimiseerd bewaard omdat we de fiscale plicht hebben om tot zeven jaar terug eventuele betaalgegevens te kunnen overleggen.
 

Wettelijke verplichting:

Wettelijk gezien zijn wij verplicht om gegevens door te geven als een autoriteit die daar om vraagt. Op het moment dat wij de gegevens niet meer hebben of als deze anoniem zijn gemaakt, is dit niet meer mogelijk. Wij kunnen dan geen gegevens terughalen. Bij een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienst kunnen wij persoonsgegevens aan de autoriteiten doorgeven. Zo blijft www.trefhetinoss.nl veilig voor iedereen.
 

Autoriteit Persoonsgegevens:

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Inzage en wijzigen van jouw gegevens:

Neem contact met ons op als je:

 • Vragen hebt over ons privacybeleid
 • Je gegevens wilt inzien
 • Je gegevens wilt wijzigen
 • Een gegevensexport wilt voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens door ons wilt beperken


Contact:

www.trefhetinoss.nl
Raadhuislaan 10
5341 GM Oss
tel 0412-842013
mail info@trefhetinoss.nl