Plaatsingsvoorwaarden

In onderstaande plaatsingsvoorwaarden vind je waar je locatie, route of activiteit/evenement aan moet voldoen om geplaatst te worden op trefhetinoss.nl én vind je de richtlijnen voor het benodigde beeldmateriaal.
 

Plaatsingsvoorwaarden locaties:

Locaties die op Tref het in Oss worden geplaatst zijn onderdeel van de gemeente Oss, of bevinden zich in het werkgebied van onze partners Maasmeanders en Maashorst Ondernemers. Voor de opgenomen locaties geldt dat zij zijn opengesteld voor het publiek op het gebied van recreatie, toerisme en cultuur. De locaties worden in het Open Data Platform opgenomen als statische content en zijn vindbaar onder de diverse relevante thema’s. 

Ook het Centrummanagement Oss (stadscentrum) is partner van Tref het in Oss en onderdeel van de toeristisch-recreatieve informatievoorziening. Buiten het centrum plaatsen wij geen individuele winkels, behalve die toeristisch-recreatief relevant zijn. Wel verwijzen wij graag door naar de gezamenlijke website van winkellocaties zoals de Woonboulevard. 

Dit ontvangen we graag:

 • Een uitgebreide beschrijving
 • Adresgegevens van de locatie
 • Eventuele openingstijden
 • Prijsinformatie
 • Naam, contact- en adresgegevens van de organisatie
 • Overige belangrijke informatie
 • Stuur altijd bijpassend, rechtenvrij en bij voorkeur liggend beeldmateriaal (jpg, jpeg, png) mee (1-5 mb), zonder logo's of opmaak


Plaatsingsvoorwaarden routes:

Routes die vallen binnen de gemeente Oss worden in de thema’s wandelen en/of fietsen geplaatst. Deze worden veelal aangeleverd door Landschapsbeheer Oss, inclusief gpx-bestanden en knooppunten. Ook plaatsen we routes in de Maashorst grenzend aan de gemeente Oss, te weten: Herperduin, Schaijk, Heesch en Nistelrode.

Dit ontvangen we graag:

 • Een uitgebreide beschrijving
 • Adresgegevens van de locatie
 • Eventuele openingstijden
 • Prijsinformatie
 • Naam, contact- en adresgegevens van de organisatie
 • Overige belangrijke informatie
 • Stuur altijd bijpassend, rechtenvrij en bij voorkeur liggend beeldmateriaal (jpg, jpeg, png) mee (1-5 mb), zonder logo's of opmaak


Plaatsingsvoorwaarden activiteiten:

De activiteiten in de UIT-agenda moeten voor iedereen toegankelijk zijn, een datum, een aanvangstijd én een afbeelding hebben en natuurlijk in de gemeente Oss plaatsvinden (plus het genoemde aangrenzende Maashorstgrondgebied). Alle aangeleverde activiteiten moeten een duidelijke relatie hebben met de doelstellingen van de website. De uitgangspunten zijn: cultuur, toerisme en recreatie. Het aanmelden van een evenement kan via het online aanmeldformulier.


Wel in de UIT-agenda:

 • Vergunnings- en meldingsplichtige evenementen, die relevant zijn voor recreatieve bezoekers (evenementen die ook interessant zijn voor niet-beoefenaars)
 • Activiteiten, waarbij in principe ook op de dag zelf nog gereserveerd zou kunnen worden en die incidenteel of op enkele datums plaatsvinden
 • Voorstellingen in culturele instellingen
 • Tentoonstellingen, museale activiteiten
 • WK’s en EK’s
 • Gezelschapsspelen (zoals kaarten en bingo), voor iedereen toegankelijk
 • Wereldrecordpogingen
 • Lezingen en workshops (met als uitgangspunt dat dit voor de toerist ook een uitje kan zijn)
 • Modeshows
 • Dansavonden, disco-avonden (met of zonder livemuziek)
 • Veilingen, vlooienmarkten, markten en braderieën
 • Koopzondagen en extra koopavonden (geen koopzondagen buiten het centrum)
 • Open dagen van bedrijven, zoals boerenbedrijf, multinational, etc.
 • Creatieve wedstrijden, bijv foto’s en kunst, waaraan iedereen mag meedoen en die verbinden met Oss en omgeving. 
 • Alle activiteiten moeten plaatsvinden in de gemeente Oss, plus de activiteiten van onze partners van stichting Maasmeanders en Maashorstondernemers grenzend aan de gemeente Oss, te weten: Herperduin, Schaijk, Heesch, Nistelrode.

Niet in de UIT-agenda:

 • Competitiesport, zowel wedstrijden als trainingen
 • Activiteiten alleen voor de eigen buurt of wijk 
 • Vergaderingen & andere besloten bijeenkomsten
 • Clubavonden
 • Collectes en ophaalacties voor oud papier, kleding of andere zaken
 • Sponsoracties (ook niet voor een goed doel)
 • Banenbeurzen of vakbeurzen
 • Open dagen van scholen en andere instellingen die bedoeld zijn om te werven
 • Activiteiten om leden te werven
 • Informatieve bijeenkomsten en netwerkbijeenkomsten over gezondheid en ziekte
 • Missen en kerkdiensten, evangelisering, healings en bijeenkomsten rondom spiritualiteit
 • Politieke partijbijeenkomsten zonder speciale gast
 • Reguliere koopavonden
 • Kortingsacties, uitverkoop en aanbiedingen
 • Cursussen

Ook niet op Tref het in Oss:

 • De website biedt geen platform voor scheldkanonnades, schuttingtaal of artikelen die schade toebrengen aan de reputatie van anderen
 • We plaatsen geen informatie in de vorm van rapporten, folders, jaarverslagen, e.d.
 • Promotie van bepaalde personen die al dan niet verbonden zijn aan de website of de organisatie daaromheen
 • Reclameachtige teksten (advertorials), die het doel hebben bepaalde bedrijven te promoten of te profileren
 • Advertenties

Heb je vragen over de plaatsingsvoorwaarden of twijfel je over het aanleveren van een activiteit? Neem gerust contact met ons op: info@trefhetinoss.nl.

Eisen aan beeldmateriaal:

Evenementen die wij plaatsen moeten voorzien zijn van één of meerdere foto's. Deze moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • Max 5 mb, bij voorkeur minder dan 1 mb
 • Liggend formaat
 • .jpg, .jpeg, .png (geen .doc)
 • Geen tekst op de foto: de foto die we gebruiken bij plaatsing komt beter tot zijn recht wanneer deze vrij van tekst is
 • Aantrekkelijk beeldmateriaal dat een goed beeld geeft van de locatie of activiteit
 • ! Zorg ervoor dat de foto's rechtenvrij zijn: dat je toestemming hebt van de fotograaf en degene die mogelijk herkenbaar op de foto staat. Wanneer je materiaal aanlevert garandeer je dat je beschikt over alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de content en het beeldmateriaal wat je aanlevert. Degene die een evenement, locatie of route aanmeldt, stelt Tref het in Oss vrij van mogelijke aanspraken van derden ter zake. Ook wordt door degene die een evenement, locatie of route aanmeldt bij Tref het in Oss het onbeperkte recht verleend de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen, zonder aanspraak op vergoeding te maken. Uitoefening van dit recht kan plaats vinden door middel van alle mogelijke vormen van openbaarmaking en/of verveelvoudiging


Eisen aan pdf's:

Tref het in Oss streeft naar een zo optimaal mogelijke digitale toegankelijkheid, voor bezoekers met een visuele, auditieve of cognitieve beperking. Dit heeft gevolgen voor de pdf's die wij vanaf  Q4 2021 plaatsen. Deze moeten digitaal toegankelijk zijn conform de WCAG 2.1, zodat bijvoorbeeld spraakcomputers deze goed kunnen interpreteren. Dat houdt o.a. in dat in het bronbestand al een goede, logische indeling is met een koppenstructuur, goede contrastkleuren worden gebruikt, afbeeldingen in de pdf voorzien zijn van een alternatieve tekst en er een taal en duidelijke beschrijvende titel zijn toegevoegd aan de pdf. 

Eisen aan video's:

Ook voor video's die vanaf Q3 2020 zijn geplaatst gelden de digitale toegankelijkheidseisen van de WCAG 2.1. Dat betekent dat deze tenminste van ondertiteling zijn voorzien en worden aangeleverd met een audiodescriptie.