Plaatsingsvoorwaarden

Maak je activiteit, locatie of route vindbaar via www.trefhetinoss.nl door een mail te sturen naar: info@trefhetinOss.nl. Stuur deze informatie. Vergeet niet te kijken naar de voorwaarden van het beeldmateriaal. Activiteiten, locaties en routes moeten voldoen aan de doelstellingen van de website.

Plaatsingsvoorwaarden locaties
Locaties zijn vindbaar onder de thema’s overnachten, eten & drinken, in & op het water, voor kinderen en zien & doen. Locaties die we plaatsen zijn opengesteld voor het publiek op het gebied van recreatie, toerisme en cultuur. Buiten het centrum plaatsen wij geen individuele winkels. Wel verwijzen wij graag door naar de gezamenlijke website van winkellocaties zoals de Woonboulevard.

Plaatsingsvoorwaarden routes
Routes plaatsen we in het thema wandelen & fietsen, we plaatsen op dit moment alleen routes die in dit thema vallen en natuurlijk in de gemeente Oss vallen.

Plaatsingsvoorwaarden activiteiten
De activiteiten in de UIT-agenda moeten voor iedereen toegankelijk zijn, een datum, een aanvangstijd én een afbeelding hebben en natuurlijk in de gemeente Oss plaatsvinden. Alle aangeleverde activiteiten moeten een duidelijke relatie hebben met de doelstellingen van de website. De uitgangspunten zijn: cultuur, toerisme en recreatie.

  • Wel in de UIT-agenda

- Grote (jaarlijkse) evenementen. Het moeten evenementen zijn die ook interessant zijn voor niet-beoefenaars
- Activiteiten waarvoor gereserveerd moet worden, worden alleen geplaatst als dat op de dag zelf ook nog kan.
- WK’s en EK’s
- Gezelschapsspelen (zoals kaarten en bingo)
- Wereldrecordpogingen
- Lezingen en workshops
- Modeshows
- Dansavonden, disco-avonden (met of zonder livemuziek)
- Veilingen, vlooienmarkten, markten en braderieën
- Film- en theatervoorstellingen
- Koopzondagen
- Open dagen van bedrijven, zoals boerenbedrijf, multinational, etc.

  • Niet in de UIT-agenda

- Competitiesport, zowel wedstrijden als trainingen
- Activiteiten alleen voor de eigen buurt of wijk
- Vergaderingen & andere besloten bijeenkomsten
- Clubavonden
- Collectes
- Ophaalacties voor oud papier, kleding of andere zaken
- Banenbeurzen of vakbeurzen
- Open dagen van scholen en andere instellingen die bedoeld zijn om nieuwe leerlingen/leden te werven.
- Activiteiten om leden te werven
- Informatieve bijeenkomsten over gezondheid
- Missen en kerkdiensten, evangelisering, healings en bijeenkomsten rondom spiritualiteit
- Politieke partijbijeenkomsten zonder speciale gast
- Koopavonden
- Kortingsacties, uitverkoop en aanbiedingen
- Cursussen

Heeft u vragen over de plaatsingsvoorwaarden of twijfelt u over het aanleveren van een activiteit? Neem gerust contact met ons op: info@trefhetinoss.nl


Beeldmateriaal
Evenementen die wij plaatsen moeten voorzien zijn van één of meerdere foto's. Deze moeten aan de volgende eisen voldoen:

  • Tussen de 1 en 5 mb.
  • Liggend formaat.
  • .jpg, .jpeg, .png (geen .doc)
  • Geen tekst op de foto: de foto die we gebruiken bij plaatsing komt beter tot zijn recht wanneer deze vrij van tekst is.

Rechten op beeld en tekst
LET OP: zorg ervoor dat de foto's rechtenvrij zijn (dat u toestemming heeft van de fotograaf en degene die mogelijk herkenbaar op de foto staat).

Wanneer je materiaal aanlevert garandeer je  dat je beschikt over alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de content (waaronder de teksten, afbeeldingen, foto's en overig beeldmateriaal, ideeën, etc.) die door je aanlevert.

Degene die een evenement, locatie of route aanmeldt stelt Tref ’t in Oss vrij van mogelijke aanspraken van derden ter zake. Ook wordt door degene die een evenement. locatie of route aanmeldt bij Tref ’t in Oss het onbeperkte recht verleend de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen, zonder aanspraak op vergoeding te maken. Uitoefening van dit recht kan plaats vinden door middel van alle mogelijke vormen van openbaarmaking en/of verveelvoudiging.