Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring
Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot overheidsinformatie. Overheidsinstanties - zoals de Gemeente Oss - moeten een toegankelijkheidsverklaring plaatsen op alle websites waarvoor de overheidsinstantie verantwoordelijk is. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen worden genomen om de toegankelijkheid te verbeteren. Tref het in Oss streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, zoals verplicht door het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. De toegankelijkheidsverklaring wordt zo spoedig mogelijk op deze website vermeld.