Digitale toegankelijkheid

Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot (overheids)informatie. Ook Tref het in Oss is er voor iedereen! We streven er daarom naar om de website digitaal zo toegankelijk mogelijk te maken, zodat ook mensen met bijvoorbeeld een visuele, auditieve of motorische beperking er gemakkelijk hun weg op kunnen vinden. We richten de website daarom zo optimaal mogelijk in, afgestemd op voorleessoftware, met functionaliteiten die ook zonder toetsenbord of met spraakbesturing bediend kunnen worden en bij gebruik van kleur en contrast houden we rekening met mensen die kleurenblind of slechtziend zijn.   

Als platform dat eigendom is van een overheidsinstantie - de Gemeente Oss - zijn wij volgens het Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid ook verplicht om zoveel mogelijk aan de toegankelijkheidseisen te voldoen en een toegankelijkheidsverklaring op de website te plaatsen. Hierin staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen worden genomen om de toegankelijkheid te verbeteren. 

Toegankelijkheidsverklaring

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk.

Visual van label B status toegankelijkheid

De toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 18 mei 2022 en geldt voor de website www.trefhetinoss.nl. De website voldoet voor een groot deel aan de gestelde eisen. In onze uitgebreide toegankelijkheidsverklaring kun je precies zien hoe toegankelijk deze website is. Ook kun je daar lezen welke maatregelen wij nemen om de website in de toekomst nog meer toegankelijk te maken.

Toegankelijkheidsonderzoek

In februari 2022 heeft Accessability ons toegankelijkheidsonderzoek gedaan. Bekijk het volledige auditrapport.  

De punten waar we nog niet aan voldoen, hebben te maken met technische beperkingen in het systeem of met te maken keuzes.