Ommetje Docfabos

35 minuten (2,5 km)

Deze wandelroute loopt door het “Docfabos” in Oss. Dit gebied bestaat nu voor het grootste gedeelte uit bos. Ongeveer 150 jaar geleden maa…

Deze wandelroute loopt door het “Docfabos” in Oss. Dit gebied bestaat nu voor het grootste gedeelte uit bos. Ongeveer 150 jaar geleden maakte het echter deel uit van een uitgestrekt heideveld, de toenmalige “Ossche heide”. Hier en daar bevonden zich akkertjes, omzoomd door hakhoutwallen. De heide werd begraasd door schapen. Door de opkomst van de kunstmest, omstreeks 1900, en de goedkope wolimport uit o.a. Australië verdwenen de schapen en veranderde het landschap meer en meer in een open bos. Rond de jaren dertig werden grote delen van de resterende heide ontgonnen ten behoeve van de landbouw. Andere gedeelten werden opnieuw beplant met productiebos, bestaande uit sparren en dennen, veelal ten behoeve van de mijnbouw (stuthout). Van de oorspronkelijke heide is nagenoeg niets meer over. Bepaalde elementen herinneren aan de oude landschapsstructuur, zoals restanten van de hakhoutwallen en kleine zandverstuivingen. Door modern extensief bos- en waterbeheer wordt er nu naar gestreefd een gevarieerde flora en fauna tot ontwikkeling te brengen. Ook al ligt het Docfabos dicht bij de bewoonde wereld en is het in trek bij wandelaars, het is toch een aantrekkelijk gebied voor vele wilde dieren. Houd ook daarom je hond aan de lijn!

De route loopt vrijwel geheel langs halfverharde paden, zandwegen en bospaden. Het ommetje, dat slechts gedeeltelijk langs de bekende wandelknooppunten loopt, is met aparte routeschildjes bewegwijzerd. Let op: hier en daar is wel van de wandelknooppuntpaaltjes gebruik gemaakt om de schildjes op aan te brengen!

Je kunt dit ommetje combineren met het Ommetje Vierwindenbos (ca 2,25 km). 

Download (PDF): Plattegrond Ommetje Docfabos en Vierwindenbos

Dit ga je zien

Startpunt: Docfalaan
5342 Oss
Eindpunt: Aengelbertlaan
5342 Oss

Beschrijving

Startpunt: Docfalaan
5342 Oss

Start beschrijving: Parkeerplaats nabij Docfalaan 22, 5342 LD Oss

In deze omgeving zou Engelse missionaris Willibrord (658-739) hebben gepreekt – naar een oude inscriptie  “toen hij verwijlde bij priester Docfa”. Deze lang gekoesterde mythe berust op een historische vergissing. De schenkingsakte uit 712, waarin de Frankische edelman Angelbertus bezittingen schenkt aan Willibrordus blijkt, even als de preister Docfa, betrekking te hebben op de plaats Diessen en niet Oss, zoals lange tijd werd aangenomen. De laan en het bos hebben hun naam echter behouden…

Op de hoek van het bos aan de Docfalaan loopt een pad schuin het bos in. Volg dit pad tot de kruising, sla hier linksaf.

Aan je rechterhand ligt z.g. Appelpoel; tijdens de in de inleiding genoemde ontginningsperiode werden als werkverschaffingsproject vier poelen met de schop uitgegraven, waarschijnlijk om te kunnen beschikken over bluswater. Naar hun vorm waren ze bekend als peren-, appel-pruimen- en kersenpoel.

Blijf het pad min of meer rechtdoor volgen, parallel aan de Docfalaan. Het pad maakt een knik naar rechts; houd direct daarna links aan, je komt uit op een open terreintje. Verlaat de open plek aan de overzijde; je kruist een weg (Vierwindenlaan).

Loop aan de overzijde rechtdoor; je komt bij enige huizen en bij een samenkomst van vijf wegen. Sla hier scherp rechtsaf.

In het Docfabos, en met name in dit deel, zie je vele Amerikaanse eiken, majestueuze bomen, die met name gedijen op slechte grond. Het is een fraaie boom, met in de herfst prachtig rood-bruin gekleurde bladeren. Toch is hij bij bosbouwers omstreden, omdat hij in een natuurlijk bos nauwelijks een functie heeft. Zo komt op een Amerikaanse eik bijna geen dierlijk leven voor. De eikels worden ook niet graag door dieren gegeten, in tegenstelling tot die van de inlandse eik. Op veel plaatsen is het daarom beleid de soort geleidelijk te vervangen.

Bij de kruising ga je rechtdoor, bij de tweede kruising sla je rechtsaf.

Aan de linkerkant, langs de verkeersweg (je kunt hiervoor even het pad naar links inslaan) staat de ‘Poort van Oss’: het gemeentelogo van Oss, te vinden op de website, op briefpapier en op wandelknooppuntenborden. Het stalen beeld markeert de zuidoostelijke toegang tot de stad.

Na het hierboven genoemde ‘tweede kruispunt’ kom je met een ruime bocht weer uit op de straat, ga hier rechtsaf; even verderop gaat een pad scherp linksaf, langs een slagboom; hier loop je weer het bos in. Je passeert een kruising en houdt even verderop links aan, langs de zandverstuiving (aan uw linkerhand).

Dit stuifzandgebiedje is ontstaan uit uitgemergelde akkertjes, die aangelegd werden op iets hoger gelegen plekken. Nadat deze akkertjes waren verlaten kreeg de wind vrij spel op de sterk verarmde en droge zandgrond, waarop zich moeilijk een gesloten natuurlijke vegetatie kan ontwikkelen. Typisch voor dit soort gebieden zijn de zogenaamde vliegdennen, meestal alleenstaande of in kleine groepjes voorkomende bomen. Een deel van dit zanderige terrein is een tijdlang in gebruik geweest bij de REVABO, een opleidingsinstituut voor kraanmachinisten.

Het gebied is omzoomd door een oude houtwal, die moest voorkomen dat de stuifduinen zich konden uitbreiden. Hierop is veel eik en vuilboom aangeplant. Door de bomen regelmatig te snoeien is een dichte houtwal ontstaan die nog deels zichtbaar is.

Waar de houtwal naar links buigt volg je het pad naar links. Houd voorbij de opening in de houtwal rechts aan, met de open plek aan je rechterhand.  Een zeer ruime bocht naar rechts breng je terug tot bijna bij de Appelvijver (zie hierboven); houd hier links aan. Sla even verderop scherp rechtsaf, en vervolg je weg rechtdoor naar het uitgangspunt.

Waar je weer tergkomt op de Docfalaan zie je aan de overzijde een slagboom. Voor het Ommetje Vierwindenbos steek je de Docfalaan over en neem bij die slagboom het pad linksaf het bos in. Dat ommetje brengt je ook weer terug naar dit punt.

Horeca onderweg: Bij het beginpunt ligt Hotel de Naaldhof, met terras.

Eindpunt: Aengelbertlaan
5342 Oss