Van Station naar Station: Rosmalen – Oss West

3 uur (15,1 km)

Deze wandeling van 15,1 kilometer voert je van station Rosmalen naar station Oss West, grotendeels buiten de bebouwde kom om. Je passeert akkers en weiden, komt door bos en langs een zandverstuiving. Desgewenst kun je de wandeling voortzetten tot station Oss CS. 

Bij de stations Rosmalen en Oss West is beperkte parkeergelegenheid, bij station Oss CS ruim voldoende (betaald).

De route loopt geheel langs de bekende wandelknooppunten en voert deels over halfverharde paden, zandwegen en bospaden. 

LET OP: in bosachtige omgeving is soms lastig uit te maken of dat ene zandpad nu telt als officiële zijweg of niet. Routeaanwijzingen als ‘eerste weg rechts, tweede weg links’ kunnen dan verwarrend werken. Volg in geval van twijfel dus altijd de markering ter plekke. 

Bij de stations Rosmalen en Oss West is beperkte parkeergelegenheid, bij station Oss CS ruim oldoende (betaald).

Download (PDF): Knooppuntenkaart stationwandelroute Rosmalen-Oss West.

Dit ga je zien

Startpunt: Stationsplein 9
5241 GN Rosmalen
1

De zomerdijk in Nuland

Zomerdijk
Nuland
De zomerdijk in Nuland
2

Geffen

5386 BD Geffen
Geffen
Eindpunt: Spoorlaan 40
5348 KB Oss

Beschrijving

Startpunt: Stationsplein 9
5241 GN Rosmalen

Startpunt: NS station Rosmalen.

Het station zelf ligt wel aan de wandelroute, maar niet direct aan een knooppunt. Vanaf het perron loop je in de richting van de weg en slaat daar rechtsaf (voet/fietspad langs de Deken van Roestellaan). Even voorbij de overweg kruist een fietspad de straat; sla hier linksaf en loop langs het fietspad (Mastdam).

Een fietspad met rood asfalt is niets bijzonders – maar dit fietspad is toch speciaal, want het vormt een onderdeel van de F59, een fietsstraat die sinds 2016 de stations van ’s-Hertogenbosch en Oss verbindt, via Rosmalen, Nuland en Geffen. Dit 20 kilometer lange rode lint zul je onderweg nog vaker tegenkomen.

Het fietspad kruist met een kronkel een straat en loopt aan de overkant aan de rechterzijde verder (T M Kostenhorstlaan). Je bereikt een kruising; steek hier rechtdoor over en sla aan de overzijde linksaf; steek nogmaals over en volg het fietspad langs de Kromakker, het spoor over.

Volg voorbij het spoor het fietspad. Negeer de eerste weg rechts en ga waar het fietspad eindigt rechtsaf, Kattenbosch. Deze maakt direct een bocht naar links. Ga even verderop rechtsaf door het klaphekje en sla op het onverharde pad linksaf. 

Het pad maakt een bocht naar rechts; in de volgende (flauwe) bocht gaat een zijpad linksaf. Volg dit pad langs de speelveldjes tot aan de straat; sla hier rechtsaf, Hondsberg. Sla op de slitsing (knooppunt 62) rechtsaf, Sprokkelboschstraat; houd bij de volgende splitsing links aan en blijf deze straat volgen tot  de T-kruising; sla hier (knooppunt 60) rechtsaf (Vliertwijksestraat) en kruis wederom het spoor. Volg het fietspad langs de weg; steek bij de rotonde (knooppunt 57) rechtdoor over en blijf het fietspad (verderop voetpad) langs de Vliertwijksestraat volgen tot de opgang naar het viaduct. Sla hier (knooppunt 63) linksaf. Loop vervolgens rechtdoor in de richting van het bos. Je passeert een dubbel klaphek, en even verderop een tweede. Sla direct hierna rechtsaf.

Rechts van je ligt het park dat hoorde bij het voormalige klooster. Van 1933 tot 1990 woonden hier de Paters van de Heilige Harten. Van het hoofdgebouw (een gemeentelijk monument, architect S.J. Dings) kun je een glimp opvangen. Later diende het als asylzoekerscentrum, nu heeft het complex een verzorgings- en verpleegfunctie.

Het pad maakt een bocht naar links; blijf vervolgens dit pad rechtdoor volgen, van het klooster vandaan. Sla op de T-kruising linksaf en direct daarna (bij knooppunt 19) schuin rechtsaf, en neem daarna het eerste zijpad aan de rechterkant.

Je passeerde zojuist de Pomplaan, waarvan de naam herinnert aan de functie van deze bossen: in dit ‘Waterwingebied Nuland’ wordt drinkwater gewonnen. In 1885 keurde de gemeenteraad van Den Bosch het besluit goed tot ‘aanbesteding van pompinrichtingen enz. te Rosmalen en Nuland’ voor een bedrag van ƒ 30.800, terwijl ‘voor de stoomwerktuigen en bijkomende werken’ nog ƒ 27.590 was begroot. Eind 1886 werd het ‘Pompstation der Bossche Waterleiding’ in gebruik genomen. Tegenwoordig wordt het complex beheerd door Brabant Water.

Blijf het pad volgen tot de T-kruising; sla hier rechtsaf, en ga vervolgens op de kruising links. Aan het eind van dit pad, iets links, is een metalen poort; hierdoor kom je (bij knooppunt 17) op de weg, waar je linksaf slaat (Bergstraat). Blijf deze halfverharde weg volgen; steek bij knooppunt 08 de weg over en volg de fietsstraat. Je passeert knooppunt 51 en komt bij knooppunt 88 uit op een T-kruising. Ga hier linksaf en direct weer rechtsaf, Singel.

De weg loopt met een bocht rond een met bomen begroeid, iets hoger liggend perceel., waar ooit het kasteel van Geffen stond. Hier woonde o.a. de familie Van Vladeracken, die van 1479 tot 1628 heren van Geffen en Nuland waren. Aan het eind van de 18e eeuw was het kasteel in verval geraakt en de ruine werd tenslotte rond 1870 gesloopt. Restanten van de slotgracht zijn nog zichtbaar.

Voorbij het kasteel loopt de weg door een deel van de voormalige Beerse overlaat. Wanneer het water in de Maas hoog stond en dijkdoorbraken dreigden gaf men er de voorkeur aan een deel van het Maasland als overstromingsgebied te gebruiken: bij Beers (iets stroomopwaarts van Grave) was een verlaagd dijkgedeelte, waardoor de laaggelegen polders ten noorden van Oss, ruwweg tussen Ravenstein en ’s-Hertogenbosch, onder water liepen. Deze overlaat is pas in 1942, na uitvoerige verbeteringswerken aan de rivier, opgeheven. Tussen Oss en Den Bosch kwam het water globaal tot waar nu de spoorlijn ligt, maar het land tussen Nuland en Geffen lag zo laag (op de kaart heet het nu nog Lagekant) dat ook dit deel kon overstromen. Je kunt nog steeds zien dat de oudere boerderijen op een verhoging zijn gebouwd.

Bij een zijstraat naar rechts (knooppunt 55) gaat de Singel over in de Wolfdijk; neem (knooppunt 84) de volgende weg linksaf (Klompstraat) en steek het spoor over. Neem dan (knooppunt 85) de eerste weg rechtsaf, Den Ham. Blijf deze volgen waar de straat linksaf buigt (dus niet het fietspad rechtdoor). Sla op de splitsing (knooppunt 78) rechtsaf, Elst, en op de T-kruising (knooppunt 79) linksaf, Broekstraat

Ook hier ben je aan de rand van de Beerse overlaat; zie de boerderij op de terp (vóór de T-kruising aan je rechterhand).

Volg de bocht naar rechts en neem (bij knooppunt 70) de tweede weg rechts, eveneens Broekstraat. Steek nogmaals het spoor over. Sla op de driesprong (knooppunt 68) linksaf, Bredeweg

Links, achter het electriciteitshuisje, zie je een wiel: het restant van een dijkdoorbraak. Ook deze doorbraak hing samen met een hoge waterstand in de Beerse Overlaat.

Volg het rode asfalt waar het (bij knooppunt 63) linksaf buigt (Kouwe Noord), en verder tot waar je uitkomt op een fietspad langs de weg. Even verderop, bij knooppunt 22, sla je schuin linksaf (Oostenakkerstraat). Volg de fietsstraat verder langs het spoor; bij knooppunt 52 steek je rechtdoor de drukke weg over. Circa 500 meter verderop bereik je station Oss West.

Om door te lopen naar station Oss CS volg je voorbij de fietsenstalling de bocht naar rechts; sla vervolgens (knooppunt 28) linksaf en steek de tweebaans weg over. Sla aan de overkant aan het einde linksaf en loop, na de bocht naar rechts, langs het spoor verder (Willaertstraat). Deze straat maakt weer een bocht naar rechts; ga direct daarop linksaf (Obrechtstraat); waar deze rechtsaf buigt volg je het fietspad rechtdoor. Sla aan het einde linksaf.

Je kruist het spoor; steek bij de voetgangerslichten rechtsaf over (knooppunt 50 ligt officieel aan de overkant van het kruispunt, maar zo bespaar je twee keer oversteken van de drukke weg) en loop verder langs de Kromstraat. Steek bij de rotonde rechtdoor over (Raadhuislaan).

In het park rechts van je, langs het spoor, liggen onder andere Theater De Lievekamp en het gemeentehuis van Oss. Voorbij het gemeentehuis het parkje met het standbeeld van Hertogin Johanna van Brabant (die Oss in 1399 stadsrechten verleende) en, daar voorbij op de hoek, museum Jan Cunen, gevestigd in een indrukwekkende voormalige fabrikantenvilla. Op de rotonde links voor je een replica van het vorstenzwaard, een grafgift uit van 800 v. Chr, gevonden in een grafheuvel ten zuiden van Oss (het origineel is te zien in het Rijksmuseum van Oudheden).

Sla bij genoemde rotonde (knooppunt 53) rechtsaf, Molenstraat; vóór het spoor ga je bij knooppunt 54 linksaf (Spoorlaan), naar station Oss CS.

Horeca onderweg: Op station Rosmalen een kiosk, nabij station Oss West een restorette. Openingstijden kunnen variëren. Verder meerdere gelegenheden in de kom van Nuland en Geffen, en in het centrum van Oss.

Eindpunt: Spoorlaan 40
5348 KB Oss