Kloosterwandeling in Megen 10 km

2 uur (10,0 km)

Kloosterwandeling in Megen van 10 kilometer. Deze start bij de St. Servatiuskerk, je komt onder meer langs het klooster van St. Jozefsberg (Clarissen) Megen, kapelletjes en het Franciscanenklooster Megen. 

Download: knooppuntenkaart Kloosterwandeling Megen 10 km.  

Bekijk alle kloosterwandelingen op deze website. Er zijn verschillende afstanden.

Veel wandelplezier!

---

In de 17e en 18e eeuw was de Hervormde religie de officiële godsdienst van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Katholieken hadden weliswaar gewetensvrijheid en werden dus niet vervolgd, maar ze mochten hun godsdienst niet openbaar uitoefenen. Het graafschap Megen echter (en ook het aangrenzende Land van Ravenstein) waren onafhankelijke staatjes, waarin de Calvinistische regenten niets te zeggen hadden – pas in de Franse tijd kwamen deze gebieden bij het toen nieuw gevormde Koninkrijk Nederland. 

Hier, in Megen, kon de Rooms-Katholieke godsdienst dus vrijelijk worden beleden. Daarom vestigden zich juist in dit gebied een aantal kloosters. Deze wandeling voert je langs twee ervan.

Dit ga je zien

Startpunt: Parkeerterrein Maasdijk
Maasdijk 40
5366 AB Megen
1

Clarissenklooster St. Josephsberg

Clarissenklooster St. Josephsberg
Clarastraat 2
5366 AK Megen
Clarissenklooster St. Josephsberg
2

St.Servatiuskerk Megen

St.Servatiuskerk Megen
Schoolstraat 1
5366 AT Megen
St.Servatiuskerk Megen
3

Gevangentoren Megen

Gevangentoren Megen
Torenstraat 27
5366 BJ Megen
Gevangentoren Megen
4

Kloosterkerk & kapel van het Heilig Bruurke

Kloosterstraat 6
5366 BH Megen
Kloosterkerk & kapel van het Heilig Bruurke
5

Acropolis - Terras en meer

Broeder Everardusplein 1
5366 BE Megen
Acropolis - Terras en meer
6

Graaf de Brimeu

Graaf de Brimeu
Graaf de Brimeuplein
Megen
Graaf de Brimeu
Eindpunt: Parkeerterrein Maasdijk
Maasdijk 40
5366 AB Megen

Beschrijving

Startpunt: Parkeerterrein Maasdijk
Maasdijk 40
5366 AB Megen

Parkeerterrein aan de Maasdijk.

Sla vanaf het parkeerterrein (knooppunt 54) rechtsaf, Maasdijk. Volg deze met de bocht mee naar links (vanaf hier, knooppunt 51, voetpad aan de rechterkant). Verlaat de dijk bij de eerste weg links (knooppunt 50), Nonnenstraat; neem de eerste weg links, Clarastraat. 

Je passeert het Clarissenklooster St. Josephsberg; dit werd in 1721 gesticht op de plaats waar tot 1581 het kasteel van de graven van Megen stond – de slotgracht is nog duidelijk herkenbaar. In de loop van de eeuwen is er het nodige bijgebouwd. De zusters zijn grotendeels zelfvoorzienend met hun tuin en exploiteren bovendien de enige nog actieve hostiebakkerij van Nederland. Verderop de St. Servatiuskerk, een driebeukig neogothisch gebouw zonder transept (dwarsbeuk) uit 1872.

Voor de St. Sebastiaankerk rechtsaf naar Kerklaan. Ga op kruising (knooppunt 55) rechtdoor, Walstraat. Sla aan het eind rechtsaf.

Links zie je de 14e-eeuwse Gevangentoren, het enige restant van de Middeleeuwse omwalling van Megen. Hier bevond zich een van de stadspoorten. Nu nestelt hier jaarlijks een paar ooievaars.

Ga voorbij de toren met een bocht naar rechts (bij knooppunt 56) de Maasdijk op. Steek de voorrangsweg over (voorzichtig!) en volg de Harensedijk voorbij de knooppunten 58 en 59, tot waar de bebouwing van Haren begint (knooppunt 60); hier rechtsaf de dijk verlaten, Lietingstraat.

Bij knooppunt 61 eerste weg links, Elzenbosstraat. Volg deze weg de bocht om, Langestraat. Aan het einde van de weg, bij knooppunt 68, linkssaf, Voorstraat.

Op de hoek staat de St. Laurentiuskerk, met eenbeukig tufstenen schip (13e eeuw). In 1614 kwam de kerk in gebruik bij de Hervormden. In 2003 werd het inmiddels in verval geraakte gebouwtje aangekocht door het Brabants Monumentenfonds.

Via knooppunt 35 en 34 kom je op de dijk; houd hier links aan. De dijk maakt een grote bocht naar links, neem vervolgens de eerste weg rechts (knooppunt 32), Maasackerstraat. Eerste weg (knooppunt 31) rechts, Rulstraat. 

Tot 1 januari 1958 voerde deze weg door een stukje Gelderland. Een grote lus van de Maas (aan de rivierdijk kun je nog zien tot hoever die liep) werd weliswaar rond 1700 door natuurlijke oorzaak afgesneden, maar de grond erbinnen bleef bij de Gelderse gemeente Appeltern horen. 

Aan het eind van de straat de voorrangsweg oversteken (gebruik de oversteekroute!) naar knooppunt 53; verlaat hier de Maasdijk loop het stadje in langs linkerzijde van de driehoekige Koolmarkt en door de Kloosterstraat.

Aan je linkerhand het Franciscanenklooster St. Antonius van Padua. Het klooster in barokstijl is rond 1650 gebouwd door de vandaar verdreven Minderbroeders uit ’s-Hertogenbosch. Daarna is het nog verscheidene malen uitgebreid. Tegenwoordig staat het klooster open voor mensen die zich hier enige tijd willen bezinnen. De voormalige moestuin is herschapen in de “Hof van Lof’, met planten die te maken hebben met de Bijbel en met het Kerkelijk jaar. Deze tuin is regelmatig te bezoeken; voor details en openingstijden, zie www.hofvanlof.nl.

Voorbij het klooster aan je linkerhand de ‘Kapel van het heilig bruurke’, gewijd aan Broeder Everardus Witte (1868-1950) die van 1899 tot 1929 portier van het klooster was, en die om zijn eenvoudige levenswijze en sociale betrokkenheid in Megen zeer gezien was. 

Tegenover de kapel, aan het plein, ligt gemeenschapshuis ‘ACROPOLIS”, waarin tevens het toeristisch informatiecentrum is gevestigd. In 1645 werd in Megen een Latijnse School gesticht, die ook vanuit de Republiek Katholieke leerlingen aantrok. Priesteropleiding was uiteraard een belangrijk doel. Na de Hoger-onderwijswet van 1877 werd de school omgevormd tot het St.-Antoniusgymnasium, waarvoor in 1883-4 het huidige gebouw werd neergezet. Ook het gemeentehuis vond hier vele jaren ruimte. 

Aan het einde van de Kloosterstraat (knooppunt 49) rechtsaf (Torenstraat en Verlengde Torenstraat) en terug naar het startpunt.

Links op het pleintje zie je het standbeeld van Karel van Brimeu, graaf van Megen (1524-1572); ertegenover staat het oude raadhuis van Megen; gebouwd in 1941 deed het dienst tot Megen in 1994 opging in de gemeente Oss.

Eindpunt: Parkeerterrein Maasdijk
Maasdijk 40
5366 AB Megen