Wandelroute van Station naar Station Ravenstein – Oss

2 uur 45 minuten (14,1 km)

Deze wandeling voert je door het open polderlandschap ten zuiden van Ravenstein. Vervolgens bereik je bosgebied Herperduin en tenslotte de zogeheten zuidelijke geledingszone, het bosrijke gebied aan de zuidoostkant van Oss. Een laatste kilometer door de wijken van de stad brengt je bij station Oss. De route loopt geheel langs de bekende wandelknooppunten en maakt deels gebruik van halfverharde paden, zandwegen en bospaden. Let op: in bosachtige omgeving is soms lastig uit te maken of dat ene zandpad nu telt als officiële zijweg of niet. Routeaanwijzingen als ‘eerste weg rechts, tweede weg links’ kunnen dan verwarrend werken. Volg in geval van twijfel dus altijd de markering ter plekke.

Parkeergelegenheid is aanwezig zowel bij station Ravenstein als bij station Oss (betaald). 

Download (PDF): Knooppuntenkaart Stationwandelroute Ravenstein - Oss.

Dit ga je zien

Startpunt: Stationssingel 122
5371 BB Ravenstein
1

Ravenstein

5371 AD Ravenstein
Ravenstein
2

Natuurgebied Herperduin

Schaijkseweg 10
5373 KL Herpen
Natuurgebied Herperduin
3

De Kapel van Koolwijk

De Kapel van Koolwijk
Koolwijksestraat 5
5373 KB Herpen
De Kapel van Koolwijk
4

Koolwijk

Koolwijk
Koolwijk
Eindpunt: Spoorlaan
5348 KA Oss

Beschrijving

Startpunt: Stationssingel 122
5371 BB Ravenstein

Startpunt: NS station Ravenstein. 

Je verlaat het station aan de zijde van de kiosk. Je komt uit (knooppunt 43) in de bocht van de Spoorlaan; sla hier rechtsaf en loop direct met de bocht mee, van het spoor af (fietspad langs de Schaafdries). Waar de weg een bocht naar links maakt loop je rechtdoor, Burg. van de Wielstraat. Bij de rand van de bebouwing, bij knooppunt 44, slaat een pad rechtsaf langs een sloot. Volg dit pad (verderop Muizenbergpad) rechtdoor tot je, bij knooppunt 53, de weg rechtdoor weer vervolgt over de asfaltweg (Beemdenweg). Blijf deze volgen door het open polderlandschap.

Je passeert onderweg een waterloop: de Hertogswetering. Dit is een belangrijk afvoerkanaal dat loopt van nabij Grave tot Gewande (ten noorden van Den Bosch). Met de aanleg van deze wetering werd een begin gemaakt onder Hertog Jan III van Brabant (hertog 1312-1355), vandaar de naam. Tegenwoordig is het tevens een belangrijke ecologische verbindingszone (zie ook het infopaneel).

Je bereikt een rotonde; steek hier (rechtsom) over en vervolg je weg rechtdoor, fietspad aan de rechterzijde van de Schaijkseweg. Bij knooppunt 10 bereik je de rand van het bos. Even verderop is in het midden van de Schaijkseweg een kleine rotonde met berkenstammetjes; sla hier (knooppunt 51) rechtsaf het bos in, Bosweg.

Het Herperduin is een natuurgebied van circa 400 hectare. Tot ver in de 19e eeuw bestond het voornamelijk uit stuifzand; vervolgens werd het beplant, grotendeels met naaldhout voor de mijnen. In het begin van de 21e eeuw werd een programma van bosomvorming ingezet, hetgeen leidde tot meer open plekken en meer ruimte voor loofbos. Ook tref je er heide en nog een klein restant zandverstuiving. Vele diersoorten, waaronder ook de das, vinden in hier een aantrekkelijke leefomgeving. Het gebied wordt deels (binnen het raster) begraasd met paarden en runderen, houd enige afstand van de dieren en doorkruis kuddes niet. De hond blijft in ieder geval aan de lijn!

Het pad maakt een lichte knik naar rechts, sla bij de kruising even verderop (knooppunt 52) linksaf. Bij het volgende kruispunt (links voor je ligt de zandverstuiving) rechtsaf (knooppunt 15). Sla na enige tijd op de kruising linksaf, op de volgende kruising rechts, de kruising daarop weer links en tenslotte, bij knooppunt 16, weer rechtsaf. Vervolg dit pad voorbij knooppunt 17; je bereikt een heideveld. Sla op de volgende kruising (knooppunt 18) rechtsaf.

Op het eind van dit pad bereik je het Groot Ganzenven. Dit natuurlijke ven is rond de jaren zestig ontwaterd in een vergeefse poging om weidegebied te verkrijgen; uiteindelijk is het ven weer uitgediept en in natuurlijke staat teruggebracht. Ook al kan het ven in de zomer droogvallen, toch vind je hier bijzondere planten als zonnedauw, en dieren als padden en libellen. In strenge winters is het ven een populaire schaatsvijver.

Sla op de T-kruising bij het ven linksaf. Even verderop bereik je een bocht van het fietspad; loop hier rechtdoor. Sla na ongeveer 250 m scherp rechtsaf. Sla op de kruising linksaf, en op de volgende kruising (knooppunt 85) wéér; loop nu rechtdoor tot je het fietspad weer bereikt. Sla hier haaks rechtsaf (dus weer weg van het fietspad) en loop door tot aan een bredere kale strook (het tracé van de gasleiding). Ga hier links; je komt uit bij een driesprong van fietspaden (knooppunt 47). Volg vanaf hier het fietspad rechtsaf; je passeert knooppunten 22 en 45 (Rijsvensestraat) en kruist vervolgens over een fietsbrug de N329. Aan de overzijde bereik je (bij knooppunt 44) de weg; sla rechtsaf (Docfalaan).

Sla bij knooppunt 42 (net voorbij de parkeerplaats van het motel) rechtsaf, en ga even verderop (knooppunt 43) linksaf het bos in. Sla op het kruispunt ca 40 m verderop rechtsaf. Na ongeveer honderd meter scherp linksaf. Het pad loopt met een wijde bocht naar rechts. Je kruist een laan; steek rechtdoor over. Bij de doorgang naar de open vlakte ga je vóór de wal linksaf, en volgt daarna de bocht naar rechts. Vanaf knooppunt 40 loopt het pad min of meer rechtdoor; je kruist een aantal paden en hebt dan links en rechts een hekwerk. Het pad maakt een knik naar links; even verderop kom je bij een slagboom op de asfaltweg. Ga hier rechtsaf en direct verderop weer linksaf het bos in. Sla op het tweede kruispunt linksaf; op het volgende kruispunt rechtdoor, je bereikt een vijfsprong. Neem hier de met de klok mee gerekend tweede weg, schuin (niet haaks!) linksaf. Je komt weer uit op de weg, sla hier rechtsaf (Docfalaan).

Je bereikt een drukke verkeersweg; om over te steken ga je even rechtsaf het fietspad op en steekt de tweebaans Julianasingel over. Aan de rechterhand zie je in de verte een half glimmende, half roestkleurige constructie staan, de ‘Poort van Oss’. Aan de gestileerde horens herken je de Os, het beeldmerk van de gemeente dat je terugvindt op de diverse websites, op briefpapier, op routeborden van het wandelnetwerk, en zo meer.

Aan de overzijde volg je de weg rechtdoor, Kastanjelaan. Na een knik naar links (Populierenlaan) bereik je een grote rotonde. Deze rotonde is genoemd naar de karmelietenpater Titus Brandsma (1881-1942). Hij was medeoprichter van een katholieke HBS in Oss (het huidige Titus Brandsmalyceum) en werd later hoogleraar aan de Universiteit van Nijmegen. In de oorlog werd hij wegens zijn strijd voor persvrijheid gearresteerd; hij kwam om in Dachau. In 1985 werd hij zalig verklaard en in mei 2022 is hij door de Paus heilig verklaard. De rotonde zelf (uit 1952, de eerste in Oss en een van de eerste in Nederland) lijkt wat ’op de groei’ aangelegd, mogelijk vanwege de ambitieuze stadsuitbreidingsplannen in die tijd.

Steek de rotonde rechtdoor over en volg de Oude Molenstraat. Deze komt, bij stoplichten, uit op de Molenstraat (knooppunt 56). Sla hier rechtsaf. Bij een druk kruispunt met stoplichten steekt zou je voor knooppunt 54 rechtdoor moeten, maar voor de kortste route naar het station ga je rechtsaf, langs het fietspad langs de Gasstraat. Voorbij de bocht naar rechts bereikt je station Oss.

Horeca onderweg: Bij de ingang van Herperduin (knooppunt 17) twee restaurants, waaronder een pannenkoekenrestaurant. Nabij knooppunt 42 een restaurant/terras. In het centrum van Oss, voorbij het eindpunt van de route, vele gelegenheden.

Eindpunt: Spoorlaan
5348 KA Oss