De Meerdijk

Vooral als gevolg van de werking van de overlaten in de maasdijk in het Land van Cuijk kwam er soms veel water richting Oss. Vandaar dat een dijkje aan de zuidoever van het Ossermeer is opgeworpen, de (Osser) Meerdijk of Meerkade. In waterschapsdocumenten uit 1740 wordt hij al genoemd. Deze dijk vormde een onderdeel van een ingewikkeld waterafvoersysteem tussen Oss, Teeffelen en Lithoijen waarvoor waterschapsbestuurders uit geheel Noordoost-Brabant verantwoordelijk waren. 

In de 19e eeuw deden zich in tijden van hoog water bij de Meerdijk problemen voor. Bewoners uit het land van Megen probeerden de dijken door te steken omdat de dijk het water aan de Megense kant vast hield waardoor het aan die kant te nat werd. De mensen van het land van Megen wilde dit water kwijt en probeerden de dijken door te steken wat voor wateroverlast zou zorgen in de polder van Oss. De bewoners van de Polder van Oss liepen ’s nachts wacht op de dijk om dit te voorkomen.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.