Transcriptie video Latijnse School Megen

Audioscript InZicht Latijnse School Megen

Tekstalternatief voor de video van de Latijnse School in Megen

De video van de Latijnse school bekijken met ondertiteling? Dat kan op YouTube.
Lees hieronder het tekstalternatief van de transcriptie van deze video. 

Dit is de uitgeschreven tekst van de voiceover:

  • "De uit Den Bosch gevluchte Franciscaner monniken mochten zich in 1645 in Megen vestigen onder de voorwaarde dat zij een Latijnse school zouden stichten.
  • Het gebouw dat er nu staat stamt uit 1871. In de eerste jaren maakten de monniken gebruik van een vervallen woning. Later kwam er een eigen schoolgebouw. In 1645 begon het eerste studiejaar met 16 leerlingen. De school trok oorspronkelijk uit de hele Republiek katholieke jongens aan, die omwille van hun geloof elders geen hoger onderwijs konden volgen.
  • De Latijnse school veranderde in 1871 in een Gymnasium voor priesterstudenten. Daarvoor kwam een nieuw gebouw dat er nu nog staat. Van het oude schoolgebouw is niets bewaard gebleven.
  • Het huidige gebouw, ontworpen door architect Magry, werd in 1872 in gebruik genomen. Naast de school kwam ook het gemeentehuis hierin. Deze gedeelde functie was een succesformule want ze bleef in stand tot het midden van de twintigste-eeuw. De laatsten priesterstudenten vertrokken in 1968. Na 1945 zijn er in de Dr. Baptiststraat, in twee blokken van twee, vier kosthuizen gebouwd voor de inwonende studenten van het gymnasium. In één zo’n kosthuis woonde de kostjuffrouw met gemiddeld 16 studenten onder haar hoede.
  • Vanaf 1971 is het schoolgebouw in gebruik als gemeenschapshuis. Het grotendeels in oorspronkelijke vorm bewaard gebleven gebouw is een rijksmonument. Het is gebouwd in Hollands Classicistische stijl. Kenmerkend is het gebruik van Pilasters in de voorgevel. Het patroon van de steentjes boven de ramen is bijzonder. Elk patroon is anders.
  • Het beeld van Sint Anthonis kijkt uit over het plein waarover de studenten naar de school wandelden."