Transcriptie video Grote Kerk Oss

Audioscript InZicht Grote Kerk Oss

Tekstalternatief voor de video van de Grote Kerk Oss

De video van de Grote Kerk bekijken met ondertiteling? Dat kan op YouTube.
Lees hieronder het tekstalternatief van de transcriptie van deze video. 

Dit is de uitgeschreven tekst van de voiceover:

  • "Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen Kerk, dat is de zondagse naam van de Grote Kerk in Oss, want gewijd aan het kerkelijk dogma 'De Onbevlekte Ontvangenis van Maria.'
  • De in neogotische stijl gebouwde kerk is ontworpen door de architect Hendrik van Tulder. De kerk kwam in de plaats van de oude Sint-Willibrorduskerk uit 1400, genoemd naar de beschermheilige van de stad Oss.
  • Bij de stadsbrand van 1751 raakt die kerk zwaar beschadigd. Na herstel blijft ze tot het midden van de 19e eeuw in gebruik. Toen moest er een grotere kerk komen De bouw van de nieuwe kerk startte in 1856. Oorspronkelijk was het de bedoeling de toren van de oude kerk te behouden. Maar helaas, de oude toren bleek niet solide meer te zijn en stortte tijdens de bouw in. Toen was er dus óók een nieuwe tóren nodig. De nieuwe kerk met nieuwe toren werd in 1859 ingezegend en toegewijd aan Maria Onbevlekt Ontvangen. In 1858 hadden zich in Lourdes Mariaverschijningen voorgedaan. Mogelijk heeft de naamsverandering van Willibrorduskerk in Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen Kerk hiermee te maken gehad.
  • Het interieur van de kerk is sterk geïnspireerd op de gotische Sint-Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch en is rijk aan kleur en beelden.
  • In 1976 werd de kerk als rijksmonument opgenomen in het Monumentenregister.
  • Aan de zijkant van de Grote Kerk staat de beeldengroep: ‘Triomferende Maria geflankeerd door twee engelen’. Deken Van de Laar, pastoor van de Grote Kerk, liet in 1894 deze beeldengroep plaatsen nadat de moordenaars van wachtmeester Gerard Hoekman in 1893 door de politie waren gepakt."