Transcriptie video De Romeinse Tempel van Kessel

Tekstalternatief voor de video van De Romeinse Tempel van Kessel

De video is ook te bekijken op Vimeo, met een digitaal toegankelijke video-speler. Je moet dan wel een Vimeo-account hebben. 

Lees hieronder het tekstalternatief van de transcriptie van deze video. Het is een video van 1.15 minuut waarin niet gesproken wordt, maar waarbij in onderschrift in de video wordt toegelicht wat je in de video kunt zien. Op de achtergrond hoor je muziek.

Begin video

 • De video start met een landkaart van Nederland, de titel 'De Romeinse Tempel van Kessel' verschijnt. Vervolgens komt er een markeringspinnetje op de landkaart bij Kessel, met de tekst "Kessel". Onderschrift: "In 1977 zijn er bij Kessel aan de oever van de Maas een groot aantal stenen aangetroffen."
 • Er wordt een overzicht gefilmd van de stenen die gevonden zijn. Onderschrift: "Deze stenen waren onderdeel van een Romeinse tempel, waarschijnlijk uit de eerste of tweede eeuw na Christus." Er wordt ingezoomd op de verschillende stenen. 
 • Je ziet twee stenen. Op de ene steen verschijnt een targetmarkering (met een piepgeluid), gevolgd door het onderschrift: "De stenen zijn van kalksteen...". Op de tweede steen verschijnt een targetmarkering (met een piepgeluid), gevolgd door het onderschrift: "... of zandsteen...".
 • Er verschijnt een afbeelding van een andere steen met een targetmarkering en een piepgeluid en het onderschrift: "... en tufsteen."
 • Er volgt een fragment met meerdere stenen met markeringen zoals kruizen. Onderschrift: "Veel stenen hebben markeringen..."  
 • Het volgende fragment toont stenen met gaten. Onderschrift: "... of constructiegaten'. 
 • Daarna volgen een vijftal gestapelde stenen. Onderschrift: "Deze grote tufsteenblokken waren waarschijnlijk onderdeel van de funderingsmuur."
 • Je ziet nu op de achtergrond een afbeelding van witte Romeinse pilaren en op de voorzijde een blok steen. Onderschrift: "Dit fragment was een onderdeel van een samengestelde kolom...". "Net als deze". Je ziet dan twee restanten van pilaren met een aanduiding op de de witte pilaren waar die stenen zaten. 
 • Vervolgens zie je een reconstructie afbeelding van de Romeinse Tempel. Onderschrift: "Friestenen versierden de voorkant van de tempel". Vervolgens wordt er getoond waar de restantblokken van de stenen zaten. Onderschrift dat volgt: "De tempel reconstructie is gebaseerd op de gevonden fragmenten..." Er wordt ingezoomd langs de reconstructie. Onderschrift: "... en op basis van andere Romeinse tempels uit deze periode." Er wordt ingezoomd op het dak.
 • Je ziet nu de 3D-reconstructie die langzaam ronddraait om alles te tonen. 
 • Afsluiting: "Mogelijk gemaakt door:". Logo Gemeente Oss en logo Archeo 3D. 

Einde video