Transcriptie video Clarissenklooster

Audiocript InZicht Clarissenklooster Megen

Tekstalternatief voor de video van het Clarissenklooster te Megen.

De video van het Clarissenklooster bekijken met ondertiteling? Dat kan op YouTube.
Lees hieronder het tekstalternatief van de transcriptie van deze video. 

Dit is de uitgeschreven tekst van de voiceover:

  • "Op 16 juni 1719 gaf de graaf van Megen de zusters Clarissen de grond voor hun klooster in erfpacht. Grond waarop vroeger het kasteel van de heren van Megen had gestaan. Dat kasteel was in 1581 verwoest. Tussen 1720 en 1723 verrees het Sint-Josephsbergklooster, waarbij men het oude muurwerk en de keldergewelven van het verwoeste kasteel gebruikte. Ook de omgrachting bleef grotendeels intact.
  • De Clarissen zijn slotzusters, een zeer beschouwende orde. Tot omstreeks 1975 was er geen direct contact met de buitenwereld. Leveranciers zetten de bestelling in een soort draaideur, het geld kwam ommegaand retour. Als een man toch in het klooster moest zijn, bijvoorbeeld voor een reparatie, ging een zuster met een bel hem voor!
  • Sinds 1756 verdienden de kloosterlingen hun geld met het bakken van hosties. In 2018 raakten de zusters in een identiteitscrisis. Ze moesten op zoek naar een nieuw ‘verdienmodel’ voor hun klooster. De gemeente en de provincie hebben hen, met het tekenen van een intentieovereenkomst, de helpende hand toegestoken."