Rondje Lith – Lithoijen - Teeffelen

3 uur (11,2 km)

De wandeling neemt je mee van Lith naar de dorpjes Lithoijen en Teeffelen en weer terug. Je ziet de vroegere en de huidige loop van de Maas, en maakt kennis met sporen uit het verleden en met recente ontwikkelingen. De totale lengte bedraagt ca 11,2 kilometer, vrijwel geheel over verharde paden.

Download (PDF): knooppuntenkaart Rondje Lith-Lithoijen-Teeffelen

Dit ga je zien

Startpunt: Anton Coolenplein
5397 EX Lith
1

Natuurgebied Hemelrijkse Waard

Oijense Benedendijk
5394 LT Oijen
Natuurgebied Hemelrijkse Waard
2

Sint Benedictuskerk

Pastoor van Weerdtstraat 9
5395 TG Teeffelen
Sint Benedictuskerk
3

Remigiuskerk & museum

Prelaat van den Bergplein 8
5396 PH Lithoijen
Remigiuskerk & museum
4

Het Oude Raadhuis Lithoijen

Prelaat van den Bergplein 2
5396 PH Lithoijen
Het Oude Raadhuis Lithoijen
5

De Máximasluizen bij Lithoijen

Lithoijensedijk 4 a
5396 NE Lithoijen
De Máximasluizen bij Lithoijen
Eindpunt: Anton Coolenplein
5397 EX Lith

Beschrijving

Startpunt: Anton Coolenplein
5397 EX Lith

Startpunt: Anton Coolenplein (parkeergelegenheid) 5397 EX, Lith

Op de hoek van het plein zie je de Sint-Lambertuskerk uit 1900. Voor de kerk een H. Hartbeeld uit 1927. Vanaf dit beeld (knooppunt 46) loop je van de Markt vandaan langs de parkeerplaats, Pastoriestraat. Je passeert een weg naar rechts (Irenestraat), direct daarna (knooppunt 53) sla je linksaf, Zeuven Wilgenstraat. Steek de drukke voorrangsweg over, De Woerd. Direct rechtsaf, Lithergraaf. Je komt schuin uit op de Valkseweg, deze volg je linksaf.

Blijf deze weg volgen, je verlaat Lith. Wanneer je Lithoijen nadert maakt de weg een bocht naar links; volg hier de (doodlopende) weg rechtdoor, met een klein bebost parkje aan je linkerhand. Het pad komt bij een driesprong weer op de weg (knooppunt 95); je slaat rechtsaf, Weisestraat. De eerste boerderij aan je rechterhand, van het T-type, is een rijksmonument. Na ca. 400 meter (knooppunt 93) zie je links een zijstraat die scherp terugloopt; deze sla je in, Steegeindstraat. 

Met een bocht naar rechts kom je op een samenkomst van wegen. Je slaat meteen rechtsaf, vóór het plantsoentje langs, Batterijstraat. Volg deze straat onder langs de dijk; je komt met een boog op een T-kruising bij knooppunt 21, sla hier linksaf, Lutterstraat. 

De Batterijstraat ontleent zijn naam aan de militaire versterking die in 1833 op dit punt is aangelegd: Batterij Logement. Na de Belgische Opstand in 1830 en de door Nederland verloren Tiendaagse Veldtocht in 1831 vreesde men een Belgische inval in Zuid-Nederland. Overal in Noord-Brabant werden militairen ingekwartierd en her en der aarden verdedigingswerken opgeworpen.

Steek de drukke verkeersweg over (voorzichtig); je bereikt met een bocht naar links de dijk. Bovenaan aangekomen sla je rechtsaf, Lithoijense Dijk. Links zie je de oude loop van de Maas; bij de kanalisatiewerkzaamheden in de jaren dertig werden een groot aantal bochten rechtgetrokken en werd het deel dat je hier ziet een dode arm. Het gebied aan de overzijde, de Alphense Waard, behoorde tot de jaren vijftig dan ook tot de Provincie Gelderland. 

Vlak vóór het sluisje, bij knooppunt 48, verlaat je de dijk naar rechts, Pastoor van Weerdtstraat. Dit sluisje is het punt waar de Teeffelense Wetering uitkomt in de Maas. Deze wetering speelt een rol bij de afwatering van de polders ten noorden van Oss. Even voorbij het sluisje aan de dijk zie je nog het ‘Monument voor het water, de meedogenloze vriend’. De uiterwaard links is de Hemelrijkse Waard; in het kader van het plan ‘Ruimte voor de Rivier’ is dit gebied door Rijkswaterstaat omgevormd tot een gebied voor waterberging, en tevens tot een nieuw natuurontwikkelingsgebied.

Je volgt de Pastoor van Weerdtstraat van de dijk vandaan; je kruist een drukke verkeersweg. Met een bocht bereik je het dorpje Teeffelen. Aan de linkerzijde de RK Sint-Benedictuskerk, een rijksmonument dat teruggaat tot de 17 eeuw. Sla op de splitsing (knooppunt 71) rechtsaf, Pastoor van Weerdtstraat. Op de hoek links een Mariakapel met kalkstenen Mariabeeld uit 1950. Rechts op de hoek is een T-boerderij in eclectische stijl. Loop de Pastoor van Weerdtstraat uit tot je bij de hoofdweg uitkomt; steek voorzichtig over en sla aan de overzijde (knooppunt 70) rechtsaf over het fietspad langs de JF Kennedybaan. 

Even voorbij de rotonde, bij knooppunt 80, kruis je de eerdere route. Vervolg je weg over het fietspad en loop boven over de Lithoijense Dijk. Even verderop verenigt de autoweg zich met het fietspad; in de bocht naar rechts zie je rechts een wiel. Houd hier op de splitsing rechts aan en blijf de dijk volgen. De dijk buigt naar rechts en vervolgens naar links; verlaat bij het grasdriehoekje (knooppunt 64) de dijk naar links, Prelaat van den Bergplein. 

Aan de rechterzijde de Sint-Remigiuskerk uit 1900; een rijksmonument, evenals de muur (met twee zandstenen beelden) van het ervoor gelegen kerkhof. Aan de linkerzijde van het plein het voormalig klooster van de Zusters van JMJ uit 1884, dat later ook nog als kostschool heeft gediend. Aan het einde van het plein het voormalig raadhuis, dat deze functie verloor toen de gemeente Lithoijen in 1939 bij Lith werd gevoegd. 

Ga links voor het raadhuis langs en houd (bij knooppunt 62) links aan, Dorpsstraat. Voor je zie je een splitsing opdoemen; tussen het laatste en voorlaatste huis vóór die splitsing (knooppunt 97) gaat een smal paadje naar rechts, Dorpspad. Volg dit pad achter de huizenlangs tot je weer op de weg komt (knooppunt 60) en sla hier rechtsaf, Molenweg. 

Houd op de splitsing (hier rechts een Mariakapelletje uit 1944) links aan, Molenweg. Houd bij de splitsing (knooppunt 36) de bocht naar links aan en blijf de Molenweg volgen tot de eerste zijweg; sla hier rechtsaf, Sluisweg. Aan het einde links zie je een monument voor het kerkje dat hier tot 1843 stond. Steek de drukke weg over en volg het fietspad tot de sluis. 

Het stuw- en sluiscomplex bij Lith kwam tussen 1932 en 1936 gereed in het kader van de normalisatie en kanalisatie van de Maas. Deze grillige regenrivier werd dankzij de bochtafsnijdingen en de stuwen beter beheers- en bevaarbaar. Tussen Zuid-Limburg en ’s-Hertogenbosch verrezen in de Maas in totaal zeven stuwen met schutsluizen. In 2002 kwam er een veel grotere sluis bij en kreeg het hele complex de naam “Prinses Máximasluizen”.

Sla bij de sluis (knooppunt 31) linksaf en volg het fietspad langs de rivier in de richting van Lith. Aan het eind, bij knooppunt 51, bereik je de Veerweg. Houd hier schuin links aan, over het grasveldje en links voor het huis langs (voorzichtig voor achteropkomend verkeer) tot bij het NH kerkje, in 1953 gebouwd op de fundamenten van een in 1945 door een V1 verwoeste voorganger. Neem het paadje direct links van de kerk, Huismanspark. Je komt met een bocht uit op de Lithse Dijk. Links loopt een weg schuin naar beneden; sla hier (knooppunt 50) linksaf, Marktplein. Blijf langs de huizen aan de rechterkant lopen tot het eigenlijke Marktplein, met monumentale pomp en muziektent. Je ziet de kerk liggen; hier aangekomen ben je  weer op het uitgangspunt. 

Eindpunt: Anton Coolenplein
5397 EX Lith