Wandelroute Ravenstein - Herperduin - Oss (30 km)

6 uur (30,0 km)

Deze wandeling voert je langs de oostelijke en zuidelijke grens van de gemeente Oss. Vanaf station Ravenstein loop je door het vestingstadje naar de Maas. Je volgt de rivier tot Overlangel; hier buig je ‘landinwaarts’. Via de Erfdijk en het buitengebied van Herpen bereik je het Herperduin. Door natuuromvorming heeft dit gebied de laatste jaren veel aan diversiteit gewonnen; het wordt deels met paarden en runderen begraasd. Vervolgens wandel je door de bosrijke zone ten zuiden van Oss en door de Geffense Bosjes, om tenslotte weer bij de spoorlijn uit te komen; het laatste stuk loopt via station Oss West naar station Oss. Je kunt dus desgewenst per trein terugkeren naar het uitgangspunt

De wandeling voert voor een b…

Deze wandeling voert je langs de oostelijke en zuidelijke grens van de gemeente Oss. Vanaf station Ravenstein loop je door het vestingstadje naar de Maas. Je volgt de rivier tot Overlangel; hier buig je ‘landinwaarts’. Via de Erfdijk en het buitengebied van Herpen bereik je het Herperduin. Door natuuromvorming heeft dit gebied de laatste jaren veel aan diversiteit gewonnen; het wordt deels met paarden en runderen begraasd. Vervolgens wandel je door de bosrijke zone ten zuiden van Oss en door de Geffense Bosjes, om tenslotte weer bij de spoorlijn uit te komen; het laatste stuk loopt via station Oss West naar station Oss. Je kunt dus desgewenst per trein terugkeren naar het uitgangspunt

De wandeling voert voor een belangrijk deel over onverharde paden; de totale lengte bedraagt ca. 30 km. Voor de route is gebruik gemaakt van de bekende wandelknooppunten; deze worden in de tekst met name daar vermeld waar je van richting verandert. Door tussentijdse wijzigingen kunnen eventueel kleine verschillen met de beschrijving optreden; volg in geval van twijfel de aanwijzingen in het veld.   

Download (PDF): knooppuntenkaart wandeling Ravenstein Herperduin Oss

Horeca onderweg: In Ravenstein zijn diverse gelegenheden. Na 14 km, bij de ingang van Herperduin, zijn twee pannekoekenhuizen (aan elke kant van de Schaijkseweg één). Na ca 20 km, nabij knooppunt 42, en na 21 km, bij knooppunt 18, twee gelegenheden met terras. In het centrum van Oss (sla hiervoor bij het Museum Jan Cunen linksaf) is een ruime keuze.

Dit ga je zien

Startpunt: Stationssingel
5371 NJ Ravenstein
1

Philips van Kleefbolwerck

Philips van Kleefbolwerck
van Coothweg 1
5371 AB Ravenstein
Philips van Kleefbolwerck
2

St. Luciakerk

St. Luciastraat 3
5371 AS Ravenstein
St. Luciakerk
3

Toeristisch Informatiepunt Ravenstein (TIR)

Sint Luciastraat 2
6371 AS Ravenstein
Toeristisch Informatiepunt Ravenstein (TIR)
4

Nederlands Hervormde Kerk (Garnizoenskerk)

Servetstraat 1
5371 AD Ravenstein
Nederlands Hervormde Kerk (Garnizoenskerk)
5

St. Antonius Abt kerk te Overlangel

Kerkstraat 20
5371 PW Overlangel
St. Antonius Abt kerk te Overlangel
6

Erfdijk en Hamelspoel

Erfdijk en Hamelspoel
Erfdijk
5373 KV Herpen
Erfdijk en Hamelspoel
7

Uitkijktoren Herperduin

Schaijkseweg 10
Herpen
Uitkijktoren Herperduin
8

Willibrordusputje Oss

Willibrordusweg
Oss
Willibrordusputje Oss
9

Landerij VanTosse

Laantje van Cumberland
5343 AA Oss
Landerij VanTosse
10

Heilig Hart Kerk Oss

Kromstraat 109
5345 AB Oss
Heilig Hart Kerk Oss
11

Museum Jan Cunen

Molenstraat 65
5341 GC Oss
Museum Jan Cunen Vooraanzicht Museum Jan Cunen in Oss met struiken ervoor
Eindpunt: Spoorlaan
5348 KB Oss

Beschrijving

Startpunt: Stationssingel
5371 NJ Ravenstein

Verlaat Station Ravenstein aan de kant van de bebouwing (knooppunt 43). Met de rug naar het station staand sla je linksaf, Stationssingel. De weg maakt een bocht naar rechts; voorbij de tennisvelden linksaf (knooppunt 68), ‘t Laantje

Direct rechtsaf, Pollekespad/Philips van Kleefpad). Het eilandje dat je vrijwel direct passeert is een oude ravelijn, deel uitmakend van de vroegere vestingwerken van Ravenstein. Voorbij het tweede bruggetje liggen in de tuin links de resten van het Philips van Kleefbolwerck uit 1509/1510. Sla (knooppunt 73) de tweede straat rechts in, Kasteelseplaats, en ga onder de poort door. Voorbij de poort (St. Luciastraat) kom je bij knooppunt 81 op een driehoekig pleintje (rechts zie je de St. Luciakerk uit 1735, links het gebouw dat o.a. diende als stadhuis; thans is het toeristisch informatiecentrum)

Loop het smalle straatje tegenover de kerk in (tussen Apotheek en lichtgrijs gebouw), Servetstraat. Aan het einde zie je links de Garnizoenskerk. Je slaat hier rechtsaf, Nieuwstraat. Na ca 20 m (hoek Winkelstraat) linksaf het smalle straatje in. Aan het eind van dit straatje rechtsaf, Mostaardstraat; deze maakt direct een bocht naar links. Bij de kruising met de Walstraat rechtdoor, het smalle paadje op.

Volg dit paadje langs het water (restant van de voormalige vestinggracht) tot de parkeerplaats. Volg niet de waterkant maar loop min of meer rechtdoor, wederom een smal paadje tot de dijk. Sla hier (knooppunt 76) rechtsaf, Maasdijk. Volg de Maasdijk tot de splitsing (knooppunt 77); houd hier links aan en blijf de dijk volgen onder de brug door.

Na ruim 1,5 km zie je rechts De St.-Victorkerk van Neerloon met zijn 14e-eeuwse toren. De dijk maakt een vrijwel haakse bocht naar rechts; even verderop ziet je de brug over de herstelde Maasarm (in de jaren 30 afgesneden; later vanwege de natuurwaarden weer hersteld). Even verderop loopt een voetpad schuin naar beneden; neem dit pad en volg de Overlangelse Weg van de dijk af. Sla op de kruising (knooppunt 36) linksaf, Kerkstraat

In de Kerkstraat zie je links de neogotische St-Antoniuskerk (1854) met gietijzeren opengewerkte spits. Even verderop aan het einde van de weg linksaf, Oude Graafsestraat, en vrijwel direct (knooppunt 38) rechtsaf, het fietspad langs de Vingelenweg. Steek bij de rotonde de drukke weg over; vervolgens op de ventweg linksaf. Direct daarna ga je weer rechtsaf, Hertogenstraat. Sla vervolgens linksaf het bosje in (knooppunt 35).

Je komt op een kleine parkeerplaats met daarachter een grasveld. Loop rechtdoor in de richting van het water en sla daar linksaf, het paadje langs de Putwielen. Je steekt de Hertogswetering over via een betonnen stuwtje, slaat linksaf en komt vervolgens op de Hamelspoelweg

Je kunt hier de wandeling uitbreiden met een rondje langs de Hamelspoel; sla dan even verderop (knooppunt 96) rechtsaf en loop het bosje in; bij de splitsing kun je kiezen voor het pad links of rechts; in beide gevallen kom je uiteindelijk op een zandweg uit, sla deze links in, bij een boerderij kom je weer op de weg (knooppunt 63), sla linksaf, Wooijstraat, en ga op het kruispunt (knooppunt 04) rechts, Hamelspoelweg

Vervolg de Hamelspoelweg tot de boerdeij rechts. Sla hier linksaf, het pad de Erfdijk op.

Vóór 1300 was de Maas bij Herpen nog niet bedijkt. Vandaar dat het dorp, dat in de rug gedekt werd door Herperduin, een halve ringdijk had opgeworpen tegen het water van de rivier. Op 13 mei 1332 kregen de Herpenaren van hun heer Johan van Valkenburg toestemming om hun gemeenschappelijke gronden of gement te verdelen in afzonderlijke percelen of erven. Bij elk erf hoorde het verplichte onderhoud van een stukje van de ringdijk. Die werd dan ook spoedig Erfdijk genoemd. Na de voltooiing van de Maasdijken tot voorbij Grave keerde de Erfdijk alleen het water van de Beerse Maas. Toch waren er af en toe dijkdoorbraken, onder andere in 1658 en 1778. Stille getuigen daarvan zijn de nog steeds aanwezige wielen. Als eerste daarvan zie je rechts het Kouwiel; op het tweede deel van de dijk zie je nog rechts het Lindenwiel.

Sla waar je weer op de weg komt linksaf, Erfdijk; houd bij de splitsing rechts aan. In de bocht (bij knooppunt 62) zie je links een licht stijgend pad, sla dit in, het vervolg van de Erfdijk (Lindenpad). Uiteindelijk kom je terug op de weg, hier linksaf. Neem dan (knooppunt 61) de eerste straat rechts, Heuvelstraat, en direct (knooppunt 60) de eerste straat links, Achter de Heuvels. Steek bij de kruising recht over en neem het onverharde pad, Oude Rogkamp. Aan het einde rechtsaf, Heiweg. Loop deze helemaal uit tot de T-kruising en sla hier (knooppunt 33) linksaf, Berghemseweg

Volg de Berghemseweg (voorzichtig voor tegemoetkomende fietsers) over het viaduct, en neem de eerste straat links, Heide. Op de T-splitsing rechtsaf de Heide blijven volgen. Je komt weer uit op een T-splitsing, met de drukke Schaijkseweg; steek hier over en sla linksaf (knooppunt 10). Je passeert de hoofdingang van het Herperduin (met kleine rotonde, knooppunt 51); loop nog even rechtdoor en neem de eerstvolgende weg rechtsaf het bos in, langs een soort transformatorhuisje (knooppunt 13)

Het natuurgebied Herperduin heeft een oppervlak van ca 400 hectare. Oorspronkelijk was het grotendeels onbegroeid, en het stuifzand bezorgde het dorp Herpen veel overlast. Aan het einde van de 19e eeuw werd daarom het gebied bebost met grove den, maar vooral ook om hout voor de mijnen te leveren. In het begin van deze eeuw is een programma van omvorming gestart, om meer open plekken te creëren en om meer diversiteit in de begroeiing te krijgen. Een deel van Herperduin wordt met paarden en runderen begraasd; er is een verbinding met de Maashorst via een ecoduct over de A50. In het gebied liggen een aantal vennen; ook is er een oude brandtoren (22 m op een heuvel van 17 m), vanwaar je een prachtig uitzicht hebt.  

Volg het pad (je passeert hier bovengenoemde uitzichttoren) tot de T-splitsing; sla hier (knooppunt 53) linksaf. Aan je linkerhand is een vlakte met stuifzand; vervolgens bos, en daarna komt het zand weer dicht bij het pad; sla hier (knooppunt 15) rechtsaf. Dit pad loopt lange tijd rechtuit; even voorbij knooppunt 18 ga je met een knik naar links. Even verderop is aan je rechterhand een flink heideveld. De knooppuntroute neemt het pad linksaf (niet daar waar het heideveld begint, maar het volgende); neem vervolgens op het kruispunt het pad naar rechts, op het volgende kruispunt (knooppunt 35) weer het pad naar rechts en sla, teruggekomen op het pad langs het heideveld, linksaf. Je bereikt een zandpad met daarlangs een fietspad; sla hier rechtsaf.

Ga op een driesprong (knooppunt 47) schuin links, het pad langs het fietspad, Rijsvensestraat. Bij de kruising (knooppunt 22) ziet u rechts het Mariakapelletje. Ga rechtdoor, over het viaduct; sla op de kruising (knooppunt 44) rechtsaf, Docfalaan

Voorbij de parkeerplaats van het hotel gaat een pad linksaf het bos in (knooppunt 42). Volg dit pad tot de kruising, en sla hier (knooppunt 41) rechtsaf. Op de splitsing even verderop (knooppunt 19) scherp linksaf. Blijf het pad volgen, op twee T-splitsingen houd je rechts aan. Uiteindelijk kom je bij een slagboom op een parkeerplaats, hier linksaf tot de asfaltweg (knooppunt 18). Aan je linkerhand hier het Willibrordusputje. 

Sla voor het café rechtsaf, Willibrordusweg, en neem de eerste weg links, St. Wilpertslaan. Neem het voetpad aan de rechterkant, langs het hertenkamp. Na het hertenkamp heb je bos aan je rechterhand, en daarna een grasveld. Waar dit grasveld eindigt steek je door naar de Weg, en gaat aan de overkant bij de slagboom het bos in. Houd rechts aan en volg het pad tot je weer uitkomt bij een halfverhard pad. Volg dit rechtsaf tot de drukke verkeersweg. Steek hier over en ga aan de overkant op het rode fietspad rechtsaf; neem kort daarop de weg linksaf het bos in, Steltlaan

Het gebied waar je nu doorheen wandelt heet de Stelt. Omdat ruilverkavelingen hier nooit hebben plaatsgevonden zien veel oude landschapselementen hier nog (deels) aanwezig: een structuur van kleine percelen, bolle akkers, houtwallen. De vrijwilligersorganisatie Landschapsbeheer Oss probeert door onderhoud van houtwallen, aanleg van graanakkertjes etc. deze elementen te behouden en te versterken.

Sla op de kruising (knooppunt 31) rechtsaf, Koningslaan; blijf deze zandweg volgen tot je weer uitkomt op een kruising met een asfaltweg. Steek rechtdoor over, Tilderdstraat. Je passert een zandweg naar links; sla even verderop bij de splitsing het graspad naar rechts in. Volg dit pad tot je weer uitkomt op de asfaltweg; sla hier rechtsaf. Let op de indrukwekkende eikenboom rechts: het resultaat van het eeuwenlang oogsten van hakhout en de stobbe weer laten uitgroeien!

Sla bij de kruising met stoplichten linksaf en steek de weg over; aan de overkant (knooppunt 44) weer linksaf, fietspad langs de Cereslaan. Waar een fietspad rechtsaf het bos in gaat sla je rechtsaf. Het fietspad maakt een bocht naar links; loop hier (knooppunt 40) rechtdoor het bos in. Het pad loopt min of meer rechtdoor; houd aan het einde (knooppunt 42) links aan en sla meteen daarna rechtsaf, een geasfalteerd pad langs een paardenweitje.

Het pad loopt verder langs een parkeerplaats; aan het einde (knooppunt 32) sla je rechtsaf. Waar het pad uitkomt op de weg (knooppunt 34) sla je scherp linksaf, het fietspad langs de Heesterseweg. Let op tegemoetkomende fietsers! Neem vervolgens (knooppunt 61) de eerste zijweg rechts, Bergstraat

Na ongeveer een kilometer, net vóór huisnummer 2A, gaat een onverhard pad scherp rechtsaf (knooppunt 60). Sla dit pad in. Ga voor het sportcomplex linksaf; ga waar het hek ophoudt direct rechtsaf, het pad tussen de bomen door over een dijkje. Aan het eind van dit dijkje, vóór het bruggetje, linksaf (knooppunt 55). Je komt uit op een fietspad langs de spoorlijn; hier (knooppunt 24) rechtsaf.

Blijf het fietspad volgen voorbij de kruising met de drukke weg. Je komt uit bij NS Station Oss West. Loop voorbij de fietsenstalling; links gaat een trapje omhoog naar de straat. Sla hier linksaf en ga het spoor over, Braakstraat. Blijf deze volgen tot de stoplichten (knooppunt 26), sla hier rechtsaf, Kromstraat. In de bocht zie je links neogothische de Heilig Hartkerk (1921) met daarnaast de indrukwekkende pastorie. Vervolg de Kromstraat voorbij de verkeerslichten en een rotonde (Raadhuisstraat). Je passeert aan je rechterhand o.a. Theater de Lievekamp en het moderne gemeentehuis van Oss. Vlak voor de rotonde tenslotte Museum Jan Cunen, gebouwd als woning van margarinefabrikant van den Bergh en later gemeentehuis van Oss. Steek bij deze rotonde (knooppunt 53) over en sla aan de overkant rechtsaf, Molenstraat; sla tenslotte (knooppunt 54) linksaf, de straat langs het spoor, Spoorlaan; voorbij het busstation bereik je NS Station OssEindpunt: Spoorlaan
5348 KB Oss