Wijkwandeling Krinkelhoek-Mettegeupel Oss

45 minuten (4,5 km)

Eeuwenlang lag de noordgrens van Oss ongeveer bij de huidige Hertogensingel. Verdere uitbreiding was lastig, want elke winter dreigde het water van de Maas het poldergebied te overstromen. Pas in de jaren veertig, na de Maaskanalisaties, kwam hieraan een eind. Zodoende zijn de uitbreidingswijken hier vrij recent. Deze korte wandeling voert je door twee van die wijken, tussen de oude rand van Oss en de nieuwe. De lengte van deze wandeling bedraagt 4,5 km. En in deze groene wijken staan overal bankjes om even te vertoeven!

Let op: de wijken zijn weliswaar grotendeels autoluw gemaakt maar er rijdt nog steeds verkeer. Houd daar dus rekening mee!

Achtergrondinformatie: Als uitvoering van het wijkplan CMK …

Eeuwenlang lag de noordgrens van Oss ongeveer bij de huidige Hertogensingel. Verdere uitbreiding was lastig, want elke winter dreigde het water van de Maas het poldergebied te overstromen. Pas in de jaren veertig, na de Maaskanalisaties, kwam hieraan een eind. Zodoende zijn de uitbreidingswijken hier vrij recent. Deze korte wandeling voert je door twee van die wijken, tussen de oude rand van Oss en de nieuwe. De lengte van deze wandeling bedraagt 4,5 km. En in deze groene wijken staan overal bankjes om even te vertoeven!

Let op: de wijken zijn weliswaar grotendeels autoluw gemaakt maar er rijdt nog steeds verkeer. Houd daar dus rekening mee!

Achtergrondinformatie: Als uitvoering van het wijkplan CMK (de wijken Centrum Oss - Mettegeupel - Krinkelhoek) is een wijkbewoner, Jan Ulijn, benaderd om een recreatief rondje te ontwikkelen waarlangs je als bewoner kunt recreëren in de wijk. Hiervoor is de Plattegrond Recreatief Rondje CMK gemaakt, waarin je meerdere wandeltochten langs deze wijken vindt. Landschapsbeheer Oss heeft de wijkwandeling Mettegeupel-Krinkelhoek verder uitgewerkt.

Download (PDF): routekaart wijkwandeling Krinkelhoek-Mettegeupel Oss

Dit ga je zien

Startpunt: Oude Litherweg 2
5346 RT Oss
Eindpunt: Oude Litherweg 2
5346 RT Oss

Beschrijving

Startpunt: Oude Litherweg 2
5346 RT Oss

Start beschrijving: voormalige Pauluskerk, Oude Litherweg 2 (5346 RT Oss) (beperkte parkeergelegenheid).

De wandeling start in de wijk Krinkelhoek. Deze naam van het gebied is eeuwenoud en slaat waarschijnlijk op de vele kronkelende paden die hier toen lagen. Toen hier in de jaren zestig een nieuwe wijk werd gebouwd hoorde daar natuurlijk ook een nieuwe kerk bij: dat werd de Pauluskerk van architect J.A. de Reus, uit 1965. In 2010 werd de kerk gesloten; in 2014 werd hij getransformeerd tot een multifunctioneel gebouw (inmiddels een gemeentelijk monument) waarin ruimte is voor kunstenaars en kleine ondernemers.

Op het bordes van de kerk staat een grote gele vogel. Daal de trappen af en loop langs de toren linksaf, Aartshertoginstraat. Veel straten in de Krinkelhoek zijn vernoemd naar hertogen van Brabant (welke hertog was ook alweer wie?). Einde weg links, Jonkers van Ossstraat. Eerste weg rechts, Hertog Antonstraat. Aan het eind rechts, Brabantstraat. Even verderop oversteken naar de andere kant en na de parkeerplaats linksaf over het wandelpad. Houd rechts aan en volg het pad, parallel aan de Kennedybaan (er zijn meerdere alternatieven). Na de derde flat gaat het pad rechtsaf, Bourgondiëstraat. Terug op de weg scherp linksaf, Leuvenstraat, verderop Overhage; je kruist de Voorburcht.

Schuin links voor je, in de bocht van de oude straatweg naar Lith, stond tot het eind van de 19e eeuw een tolhuis. Ook de beide andere verharde wegen vanuit Oss, naar Berghem en naar Heesch, bezaten een tol.

Vervolg de weg rechtdoor, Bastion. Je bent nu in de wijk Mettegeupel. Deze naam is afgeleid van ene Metten Goebels, die hier volgens een acte uit 1521 bouwland bezat. De nieuwe woonwijk is hier aangelegd vanaf de jaren '90.

Aan het eind van het Bastion maakt de weg een bocht naar rechts; ga hier rechtdoor, langs het fietspad; vóór het water rechtsaf, op het halfverharde wandelpad. Dit pad maakt een bocht naar rechts; sla vlak vóór je terugkomt op de straat scherp linksaf, naar het halfverharde wandelpad tussen twee vijvers. De vijver aan het Harnas is een opvangvijver voor het regenwater uit de wijk. Wordt hij te vol dan pompt het gemaaltje het water naar de grote achterliggende vijver. Van daar uit loopt het water de poldersloten in waarbij het waterpeil in de polder door het Waterschap wordt geregeld.

Het pad komt weer uit op een straat, Harnas. Ga vlak vóór de bocht linksaf, tegelpad tussen twee zwerfkeien. Je komt uit op de Frankenbeemdweg; sla hier rechtsaf (let op het verkeer!). Langs de weg staan knotwilgen. Deze werden door boeren graag gehouden vanwege de snelgroeiende, rechte en soepele takken. Afhankelijk van de dikte werden deze gebruikt voor manden, voor gevlochten afscheidingen of voor zinkstukken (gebruikt bij dijkaanleg). Bij modern beheer van deze karakteristieke bomen behoren ze slechts in gedeeltes (bv om en om) geknot te worden, zodat er altijd beschutting voor vogels enz. beschikbaar is.

Neem het eerste wandelpad rechts; Je hebt de vijver aan je linkerhand. Links in het park zie je een wadi: in de woestijn is dat een rivier waarin alleen na regen water staat, en ook in de moderne stadsaanleg is dat een plek waarheen regenwater wordt afgevoerd: daardoor wordt het riool ontlast en krijgt het water de kans in de bodem te zakken. Onderweg is je trouwens misschien opgevallen dat ook bij de huizen aan het Harnas de hemelwaterafvoer is afgekoppeld van het riool.

Blijf het pad bij alle kruisingen rechtdoor volgen tot je weer uitkomt op de straat; ga hier rechtsaf, Mettegeupelstraat. Aan het eind linksaf, De Edelenburg. Loop deze helemaal uit.

Onderweg passeer je een beeldengroep van een jonkvrouw en een page. Hun kledij in Middeleeuwse stijl past bij de straatnamen in deze wijk. Aan het eind van De Edelenburg staat een tweede kunstwerk, een kroon waaraan een ‘parel’ ontbreekt. Een derde beeld, eveneens van kunstenares Ger van Ieperen, staat daar aan de overzijde van het grasveld.

Aan het eind rechtsaf, Kasteel. Aan het eind van de bocht naar rechts oversteken (Litherweg) en vervolgens links aanhouden. Langs de Litherweg staan nog enkele huizen van vóór de stadsuitbreiding, waaronder, een klein stukje verderop, een boerderij uit ca 1860.

Volg het wandelpad langs de hoogspanningsleiding; bij de elektriciteitsmast linksaf, Philips de Goedestraat. Steek de Bourgondiëstraat over en neem de daaropvolgende straat links, Maximiliaan van Oostenrijkstraat. Neem, direct na het parkje, de vierde straat rechts (Oude Litherweg, houd de rechterkant aan); een korte wandeling brengt je terug bij het uitgangspunt.

(naar een eerder gepubliceerde wandeling van J. Ulijn, wijkbewoner).

Eindpunt: Oude Litherweg 2
5346 RT Oss