Wijk met historische namen

De nieuwe Osse wijk Horzak-noord heeft straten met historische namen. Dit omdat er in dit gebied veel archeologische opgravingen gedaan zijn uit de ijzertijd.
Vooruitlopend op de bouwwerkzaamheden zijn door de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden opgravingen gedaan van de niet te behouden delen van het gebied.
Daarbij is een uitgestrekt cultuurlandschap blootgelegd met bewoningssporen uit de Bronstijd, IJzertijd, Romeinse Tijd en Volle Middeleeuwen. Tot 2005 is daarvan bijna 10 ha opgegraven. Een 50tal huisplattegronden en een veelvoud aan graanschuurtjes, kuilen en waterputten konden worden opgegraven. Daarnaast werd het landschap doorsneden door een uitgestrekt greppelsysteem uit met name de Romeinse Tijd.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.