Vuurlinies en een wereld van geweld

Om het Maasland beter te kunnen beschermen, kreeg Oss in 1399 stadsrechten. De jonge stad mocht zich laten omgeven door een verdedigingswal en grachten. Evenals de omliggende dorpen had Oss op dat moment al ‘scutten’, die soldaten bijstonden in de strijd tegen Gelre. 

In de Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje probeerden opstandelingen tegen het Spaanse bewind de steden te veroveren. In het tussenliggende gebied van Maasland trokken regelmatig bendes plunderend rond. Oss moest zichzelf verdedigen. De stad werd weer versterkt en dikwijls werden met succes de bendes buiten de stad gehouden. De schuttersgilden hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld. De gilden stonden bekend om hun dapperheid.

De schuttersgilden hadden ook maatschappelijke taken: de zorg voor armen, het begraven van gestorven leden en de deelname aan kerkelijke processies. In de periode van de Staatse overheersing werden de schuttersgilden gezien als verlengstuk van de roomse kerk en konden niet in de openbaarheid treden.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.