Voorname verblijven

In de zeventiende eeuw kochten nieuw opkomende vermogende burgers buitenhuizen. Vaak werden middeleeuwse kastelen opgekocht. Hiermee wilden zij zich meten aan de adellijke families. Als een bestaand landgoed niet voorhanden was, werden nieuwe buitenhuizen opgetrokken.

De kastelen en oude adellijke goederen werden in de zeventiende en achttiende eeuw vaak door de nieuwe eigenaren of door de adel grondig verbouwd of vernieuwd. Torens en kantelen, die verwijzen naar de verdedigbaarheid van kastelen, bleven vaak bewust behouden als statussymbolen.

De kastelen werden in de winterperiode niet bewoond. Dan werd de voorkeur gegeven aan de comfortabele stadswoning. Dit had een negatief effect op de onderhoudsstaat. In de achttiende eeuw, met de teruggang van de economie, werden deze buitens vaak een zware financiële belasting. Dat leidde vaak tot achterstallig onderhoud en verval. Dit heeft er aan bijgedragen dat in deze periode menig buitenhuis aan de sloophamers ten prooi is gevallen vanwege de ‘opbrengst’ van de verkoop van het sloopmateriaal.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.