Veranderingen op het platteland na WOII

Na de Tweede Wereldoorlog streefde men naar een verhoging van voedsel productie. Een van de middelen hiervoor was de mechanisatie. Hierna kwam de ruilverkaveling. De stukken grond van de boeren lagen vaak verspreid over een groot gebied. Om de productie te verbeteren moest het land beter verdeeld worden. Dat het landschap daardoor minder fraai werd, vond men toen nog niet belangrijk.

Tot in de jaren zestig hadden boeren een gemengd bedrijf met meerdere bedrijfstakken. In de jaren zeventig werd het rendabeler om te specialiseren; boeren kozen voor één bedrijfstak. De productie was door alle maatregelen uiteindelijk boven verwachting. Er kwam een overschot. Hierna was er behoefte aan meer evenwichtige groei en er kwamen nieuwe regels, zoals de invoering van het melkquotum.

In de jaren negentig kwam de regelgeving in verband met het milieu. Voor veel boeren waren de investeringen te zwaar. Tweederde van de boeren stopte met het bedrijf. Van het boerenland wil men nu vooral genieten tijdens wandelingen en fietstochten, of als uitzicht.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.