Tienden

Middeleeuwse vorsten richtten de eerste parochiekerken op. Voor de stichting en onderhoud van de kerk en het levensonderhoud van de priester werden tienden geheven van de oogst (1/10e deel) van de horige boeren. Het koningsgoed in het noordoosten van Brabant raakte in de loop van de tijd versnipperd. Sommige voogden gingen zich steeds meer als heer van hun land gedragen. Bovendien schonken latere vorsten koningsgoederen aan abdijen, kloosters en kapittelkerken. 

Deze geestelijke instellingen zorgden voor stabiliteit in een periode waarin het gezag van de koningen verminderde als gevolg van de invallen van Vikingen. Zo had de abdij van Echternach, opgericht door St. Willibrordus, bezittingen, tienden en de kerk in Oss, goederen en tienden in Berghem, bezittingen in Megen en Demen en waarschijnlijk ook in Deursen en Dennenburg. De tienden werden pas in 1907 in Nederland afgeschaft.
 

 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.