Teeffelen

Het dorp heeft een oude bewoningsgeschiedenis. Op diverse percelen zijn inheemse en Romeinse archeologische vondsten gedaan, daterend vanaf 700 voor Christus.

Rond het jaar 800 bestond het dorp uit 390 inwoners en 44 huizen. De Noormannen hebben in Teeffelen veel schade aangericht. De kerk en twee kastelen werden door hen verwoest. Tot in de 20e eeuw werd in sommige gezinnen nog gebeden “van de Noormannen verlos ons heer”.

Er wordt gezegd dat Teeffelen de oudste nog altijd bewoonde nederzetting van Brabant is. In de buurt van Teeffelen bevond zich een cultusplaats uit de late ijzertijd die verbonden lijkt te zijn aan de bekende cultusplaatsen bij Empel en Kessel.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.