Steden

Door belangrijke uitvindingen in de landbouw omstreeks 900 konden boeren het land beter en sneller bewerken, waardoor de oogst beduidend beter werd. Dankzij deze ontwikkelingen bleven hongersnoden uit en dus groeide de bevolking. Tegelijkertijd waren er minder boeren nodig om het land te bewerken. De overtollige boerenzoons zochten een ander bestaan, als handelaar of ambachtsman.

Ambachtslieden en handelaren waren in tegenstelling tot boeren niet gebonden aan een vaste plaats. Zij zochten elkaar op. Handelaren en ambachtslieden waren van elkaar afhankelijk. De een was immers de potentiële klant van de ander. Ook zocht men elkaars gezelschap uit veiligheidsoverwegingen. Een grotere gemeenschap was beter opgewassen tegen rondtrekkende bendes en struikrovers. De plaats waar beide groepen zich wilden vestigen, moest gunstig liggen langs bekende handelswegen en voldoende veiligheid kunnen bieden. Veel steden ontstonden dan ook bij een monding van een rivier, of bij oversteekplaatsen of een dam, bij een kruising van wegen, langs handelsroutes of bij kastelen en kloosters. 

De veiligheid van een gemeenschap trok zowel handelaren als ambachtslieden. Zo groeide er een stad. Een groeiende nederzetting kon stadsrechten krijgen van de landheer, als hij zijn financiële belangen in de vorm van belasting daarmee gediend zag.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.