Sociale onrust in Oss

De opmerkelijke criminele reputatie van Oss heeft sterk te maken met de snelle industrialisatie in de negentiende eeuw. De maatschappelijke verschillen in de stad werden plotseling veel groter. De kleine groep fabriekseigenaren werd zeer rijk en bouwde grote villa’s in de stad, terwijl de meeste mensen in de fabrieken maar weinig verdienden en slecht gehuisvest waren.

Toen een grote margarinefabriek naar Rotterdam werd verplaatst, nam de werkloosheid sterk toe. De spanningen in de samenleving liepen op en er was veel geweld. In 1892 werden zelfs twee personen vermoord en in 1893 drie. Er werd extra marechaussee naar Oss gestuurd om de misdaad te bestrijden. Na harde maatregelen van wachtmeester G. Hoekman werd hij zo gehaat dat hij in 1893 vermoord werd. Dit kreeg landelijke aandacht en zo ontstond de slechte naam.

De beeldengroep bij de Grote Kerk in Oss uit 1894 herinnert hieraan. Eén beeld draagt de tekst ‘ter herinnering aan het noodlottig jaar 1893’.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.