Romeinen in Oss

Oss bestond in de Romeinse tijd uit kleine, verspreide bewoningskernen, bestaande uit enkele boerderijen. De nederzettingen hadden consequent een afstand van enkele honderden meters. Daartussen lagen akkers, weidegronden, wegen en grafvelden.

Door interne oorlogen in het Romeinse rijk kregen steden en legerkampen een politieke en economische terugval en kon het buitengebied niet meer bewaakt worden tegen Germanen. Hierdoor zijn alle nederzettingen die we uit Oss kenden, zijn rond 250 verlaten. En het zou nog eeuwen duren voordat de bewoning weer terugkeerde, ergens aan het eind van de zesde eeuw.

In Oss zijn twee grafvelden gevonden, een in de Horzak en een in Ussen. De laatste is compleet opgegraven en bestaat uit 265 crematiebegravingen. In een aantal graven wijzen rijke grafgiften op het bestaan van een elite.
 

 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.