Project Meer Maas

Het project ‘’Meer Maas’’ is een initiatief van Natuurmonumenten. De vereniging wil hiermee 800 hectare extra riviernatuur in de uiterwaarden van de Maas realiseren tussen de plaatsen Ravenstein en Raamsdonkveer. In dit deel van de Maas wordt daarvoor gewerkt aan diverse natuurontwikkelingsprojecten. Het project “Meer Maas” is als het ware een koepel voor diverse natuurontwikkelingsprojecten dat aansluit op het overheidsplan ‘ruimte voor de rivier’.

Het initiatief Meer Maas is nodig omdat de natuur langs de bedijkte Maas nauwelijks is ontwikkeld. Slechts een klein deel van de uiterwaarden is momenteel natuur. Met Meer Maas wordt de kwaliteit van de bestaande gebieden verbeterd en worden natuurgebieden met elkaar verbonden. Zo ontstaat natuur die karakteristiek is voor de Maas met nevengeulen, natuurlijke oevers met stijlranden, ooibos en rietmoeras.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.