Poelen en wielen langs de Maasdijk

De poelen in Dieden en Demen waren oorspronkelijk laagtes achter de dijk die in de winter onder water stonden. Door hun langgerekte vorm waren het waarschijnlijk restanten van een oude rivierbedding.

In 1876 en 1880 is het Maasgebied getroffen door ernstige watersnoodrampen. In deze tijd zijn de Diedense en Demense poelen vergraven op evenwijdige ribben (ook wel: kribben of rabatten), een patroon dat erop duidt dat er klei gewonnen is. De klei werd uitgegraven en via de overgebleven landstroken met de kruiwagen afgevoerd. 

Waarschijnlijk ging het in dit geval om noodreparaties of noodversterkingen van de dijk, omdat er direct achter de dijk klei gewonnen is zodat er geen tijd verloren ging met transport.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.