Patriotisme

In 1795 keerden patriotten terug in de politiek onder toeziend oog van de Franse troepen. In Bataafs Brabant ontstond een grote strijd om de opheffing van de generaliteitsstatus en om toelating van Brabant als achtste gewest van de Staten-Generaal. Al snel botste deze politieke club in Oss met het nieuwe schepencollege van Oss, dat in meerderheid katholiek was geworden, maar zeker niet vooruitstrevend vocht voor de Brabantse zaak. Het liefst wilden de schepenen alles bij het oude laten. 

In 1798 waren er twee landelijke staatsgrepen. maar vervolgens verdwenen de patriotten van het politieke toneel na een tweede staatsgreep in juni 1798. De uitbouw van de eenheidsstaat had voortaan de hoogste prioriteit.

Voor de lokale bevolking was de teruggave van de parochiekerk aan de katholieken het allerbelangrijkst. Gereformeerde schoolmeesters moesten hun ambt massaal uit handen geven aan katholieken. Aan de broederlijke samenwerking kwam abrupt een einde.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.