Overlangel

Overlangel was oorspronkelijk samen met Neerlangel een lange lintbebouwing langs de maas. De twee dorpen vormde samen een heerlijkheid in het land van Herpen genaamd Langel. Het dorp dankt de naam aan zijn langgerekte vorm. 

Toen in Ravenstein een kasteel werd gebouwd, werd Langel in tweeën gedeeld. Om de twee dorpen van elkaar te onderscheiden werden de dorpen Neerlangel en Overlangel genoemd.

Overlangel bezat een haven waar handel werd gedreven. Hierdoor vestigden zich veel arbeiders in het dorp en daarmee kwamen ook winkeltjes en herbergen. De meeste inwoners van Overlangel leefden van de scheepsvaart.

Toen in de tweede helft van de 19e eeuw de zeilboten werden vervangen door stoomboten deden steeds minder boten Overlangel aan. De doodsteek kwam echter met de maaskanalisatie. Hierdoor kwam de Maas verder van Overlangel af te liggen en werden veel inwoners werkloos, met grote armoede tot gevolg.

De Sint-Antoniuskerk is een kerkje uit 1854 in vroege neogotische stijl. De toren heeft een opengewerkte gietijzeren spits, een nieuwigheid voor die tijd en een symbool van de industriële revolutie. In de kerk bevindt zich een gepolychromeerd houten Mariabeeld van omstreeks 1735.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.