Opkomst van de SP

Op 22 oktober 1972 werd de Socialistische Partij (SP) opgericht. De partij onderscheidde zich door haar acties in bedrijven en buurten en door de grote inzet van haar aanhang. De Osse afdeling werd in veel opzichten een voorbeeld. 

De 17-jarige scholier Jan Marijnissen schreef in 1970 in een gestencild undergroundkrantje een artikel over Arbeidersmacht. Arbeidersmacht sloot zich uiteindelijk aan bij de SP. Veel Ossenaren hadden wantrouwen tegen de industrie. Arbeidersmacht zag kans tal van stakingen te organiseren. 

Arbeidersmacht kan de vakbond van de SP worden genoemd. In 1974 kwam de SP met drie leden in de gemeenteraad. Jan Marijnissen was nog te jong en kwam in 1976 in de raad. Hij ontpopte zich snel als een charismatisch leider. 

Jan Marijnissen bleef de toon zetten, maar de SP veranderde in de loop van de jaren tachtig haar koers en was het aanvankelijke fanatisme voorbij. Jan Marijnissen kwam in 1994 in het parlement en Oss kreeg in 1996 twee SP-wethouders.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.