Omvorming Rijsvennen

Het gebied de Rijsvennen was tot 2006 maïsland dat is omgevormd tot natuurgebied. Hierbij is de toplaag afgegraven omdat hier veel meststoffen in zaten. Ook zijn er poelen gegraven, die belangrijk zijn als leefgebied voor amfibieën, watervogels en insecten.

Het is een open gebied dat in beheer is bij Staatsbosbeheer. Het is onderdeel van het begrazingsgebied ‘Maashorst/Herperduinen en wordt begraasd door runderen en pony´s.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.