Nieuwe Ossenaren

Eind jaren vijftig was de industriële productie en daarmee de werkgelegenheid enorm gestegen. Voor de bedrijven met veel ongeschoold personeel werd het een probleem om aan voldoende mensen te komen. De oplossing werd gevonden in het buitenland: zogenaamde gastarbeiders.

In 1957 kwamen de eerste Belgen naar Oss. In de jaren zestig en zeventig volgden gastarbeiders uit Zuid-Europa. Na verloop van tijd kwamen de gastarbeiders voortaan uit landen, zoals Marokko en Turkije. Hierdoor kwam Nederland in aanraking met de moslimcultuur. 

De gastarbeiders bleven in Nederland. Bovendien kregen zij het recht om hun gezinnen naar Nederland te halen. Als gevolg hiervan ontstond er een nieuwe groep Nederlanders met een eigen godsdienst en cultuur. 

Een volgende groep nieuwe Nederlanders ontstond met de komst van vluchtelingen uit met name Afrika en Azië. Ook Oss kreeg een groeiende groep asielzoekers binnen haar gemeentegrenzen. Ook zij maakten Oss kleurrijker, net als de eerdere groepen ‘nieuwe Ossenaren’
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.