Neogotische kerk van Lith

De R.K. neogotische parochiekerk staat ongeveer op de plek waar eerst een schuurkerk heeft gestaan die daarna omgebouwd is tot waterstaatskerk. De eerste vermelding van de kerk is in 1202 de kerk behoorde toen tot de kapittel van Luik. In 1648 werd Lith door de republiek in bezit genomen en later geruild voor een ander gebied zodat het in de handen van de republiek bleef. Dit had als gevolg dat de uitoefening van het katholieke geloof verboden werd en de kerk werd aan de protestanten gegeven die hem verkleinde.

In 1800 kregen de katholieken het kerkje weer terug maar omdat het (verkleinde en verbouwde) kerkje te klein bleek werd het weer terug gegeven aan de protestantse gemeenschap. In de 2e wereldoorlog werd het kerkje door een Duitse bom verwoest. Enkele jaren later werd hier de huidige kerk gebouwd. In het plantsoen bij het huidige protestantse kerkje zijn via de bestrating de contouren van het voormalige kerkje nog te herkennen.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.