Natuurproject Keent

De afgesloten Maasarm bij Keent vormde de oorspronkelijke loop van de Maas. Vanwege de veelvuldige overstromingen is de Maas in de jaren 30 van de vorige eeuw gekanaliseerd, voornamelijk om de waterafvoer te verbeteren, maar ook om de Maas vaarbaar te houden voor vrachtschepen. Bij de kanalisatie werden tal van bochten afgesloten.

Momenteel wordt de dode maasarm weer uitgegraven zodat de droge bedding weer water houdt. Bij de realisatie van dit project wordt extra aandacht gegeven aan de ecologie. Belangrijkste doelstelling is echter dat water kan worden opgevangen bij hevige regenval. Hierdoor wordt overstromingsgevaar in stroomafwaartse gedeelten voorkomen.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.