Maasuiterwaarden

De Maas tussen ’s-Hertogenbosch en Grave was voor 1900 een rivier met veel grote bochten. Het landschap was hier zeer vlak, waardoor de rivier breed “uitwaaierde” en er grote bochten ontstonden. De Maas was in deze streek dan ook vooral een slingerrivier. 

Omdat het land erg vlak was overstroomden bij hoge waterstanden grote gebieden. Het lichte en fijne slib in het Maaswater bezonk in de overstroomde gebieden, waardoor de zware rivierkleibodems ontstonden. De polders in deze streek bestaan dan ook overwegend uit kleigrond (de komgronden). Direct langs de rivier bezonken de zwaardere zanddeeltjes en daar ontstonden de oeverwallen, de hogere delen in het landschap, waarop in latere tijden de bewoning ontstond.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.