Kerk Dieden

Het onderste deel van de kerktoren is gemaakt van tufstenen. Het schip van de kerk stamt uit de 13e eeuw en is gebouwd in een romaanse bouwstijl. In de 15e eeuw vond een verbouwing plaats waarbij een toren werd toegevoegd. Tijdens het twaalfjarig bestand van de tachtigjarige oorlog werd het gebouw aan de gereformeerden toegewezen waardoor een Gelderse enclave in Brabant ontstond.

In de kerk stond een mariabeeld dat gemaakt is rond 1600. Tijdens de tachtigjarige oorlog is dit beeld verplaatst naar de kerk in Demen. Dit omdat Demen in het vrije land van Ravenstein lag. Rond 1900 kwam er een Mariaverering op gang rond dit beeld. De bewoners van Dieden en Demen streden met bloemen om wie de grootste aanbidders waren van Maria. Dit had als gevolg dat de pastoor dagelijks kruiwagens vol met bloemen uit de kerk moest halen.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.