Kanalisatie Maas

Oorspronkelijk lag de Maas verder van Megen af, langs de buitenste rand van wat vroeger de Megense Ham, maar nu de Gouden Ham heet. Deze bocht is bij de maaskanalisatie in de jaren 30 van de vorige eeuw afgesneden. Later is de Gouden Ham uitgegraven voor zandwinning. Momenteel is dit een belangrijk recreatie– en natuurgebied. 

Megen had toegang tot de Maas aan de westzijde, waar een haventje heeft gelegen en aan de noordkant via een gegraven watergang via de Megense Sluis. Hier heeft ooit een veerhuis gestaan. Bij de kanalisatie is de plaats van het veer naar Appeltern een stuk naar het zuiden verlegd.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.