Onder Hollandse invloed

Nadat Napoleon in 1813 was verslagen, werd Nederland opnieuw een koninkrijk. Willem I, de zoon van stadhouder Willem V, werd koning. Het huidige België hoorde vanaf 1815 bij zijn koninkrijk. Maar de Belgen waren niet blij met deze koning. Ook in het katholieke Noord-Brabant stuitte de koning op veel verzet. 

In 1830 brak de Belgische Opstand uit waarbij België zich afscheidde van Nederland. In Noord-Brabant bestond zeker sympathie voor de Belgische afscheiding. Maar voor de Brabantse oppositie was de afscheiding van het noorden een stap te ver. 

De inkwartiering van de vele Hollandse soldaten voor de veiligheid tegen België drukte soms een zware stempel op het alledaagse leven. In Oss werd de inkwartiering door inwoners als een last werd ervaren. Maar daar stond ook tegenover dat er meer vertier was in de herbergen. De overheid legde in de eerste jaren na de Opstand het openbare leven aan banden. Zo werden jaarmarkten en kermissen bijvoorbeeld verboden.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.