Heren en Horigen

Dit gebied was rond 800 na Christus dichtbevolkt. De vorsten uit de vroege Middeleeuwen beschouwden het vruchtbare rivierengebied als hun terrein. Een dergelijk domein bestond meestal uit twee delen. Het hof met het land van de heer vormde het middelpunt. Daaromheen lagen de boerderijen van de horige boeren.

De meeste mensen hier leefden van de landbouw. De boeren op het domein waren als horigen aan de grond gebonden. Ze waren niet vrij om te gaan en staan waar ze wilden. Ook waren de boeren meestal geen bezitter van de grond, ze mochten deze slechts gebruiken. Een voogd beheerde namens de heer het domein. Hij zorgde ervoor dat de boeren op het land werkten. Ook regelde hij dat boeren een gedeelte van hun oogst afstonden aan de heer. 

De relatie tussen heer en horige boer kon niet zomaar beëindigd worden. Dit ging over van generatie op generatie. Maar tegenover de plichten stonden ook rechten. Horigen kregen rechtszekerheid en veiligheid. Dit was een functioneel economisch systeem in de vroege Middeleeuwen, waarin nauwelijks geld in omloop was en veel draaide om zelfvoorziening.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.