Heerlijkheden

Vrijheid is een groot goed, maar dan denken we vooral aan de vrijheid van personen. ‘Vrijheid’ in verband met het Land van Ravenstijn, graafschap Megen en de heerlijkheid Lith gaat over de relatie tussen die gebieden en aangrenzend Brabant. 
De heerlijkheden zijn ontstaan als gevolg van het leenstelsel. Als landsheer gaf de hertog van Brabant gebieden in leen aan regionale en plaatselijke heren. Die beloofden in ruil daarvoor trouw aan de landsheer, die natuurlijk drager was van het hoogste gezag. 

Na afloop van de Tachtigjarige Oorlog, kwam er voor de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een eind aan de Spaanse overheersing. De Staatsen probeerden het gebied in het zuiden voorgoed in handen te krijgen. Het zuiden bleef Spaans, noordelijk Brabant werd onder direct bestuur geplaatst van de Staten-Generaal in Den Haag. Maar Megen werd geregeerd door vorsten uit het Duitse keizerrijk, dat sinds 1648 ‘buitenland’ was. Vandaar dat er landsgrenzen liepen dwars door de huidige gemeente Oss. Ravenstijn, Megen en Lith waren vrij ten opzichte van Den Haag.

De Haagse bestuurders hadden moeite met de aparte heerlijkheden. Maar de heren van Ravenstein, Megen en Lith bezweken niet onder de Haagse druk en de heerlijkheden behielden zelfstandigheid. 

Pas in 1672 slaagde de Staten-Generaal er in aan te tonen dat zij het hoogste gezag hadden. Lith werd vanaf toen dus ook door Den Haag geregeerd en moest dus protestants worden.

Ravenstein en Megen behielden de onafhankelijke status tot de Franse Tijd (1794).
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.