Onder het gezag van de Staatsen

De Vrede van Munster in 1648 betekende het einde van de Tachtigjarige Oorlog. Voor de bevolking van deze regio was het echter geen Gouden Eeuw. De Staten-Generaal en de Raad van State wilden de katholieke bevolking tot het gereformeerde geloof brengen. Deze geloofspolitiek werd een groot fiasco in deze regio. 

Na de Franse inval in 1672 vluchtten de gereformeerde gezagsdragers naar het noorden en lieten de katholieke bevolking aan haar lot over bij het voldoen van vele retributies aan het Franse leger. Hierdoor bleef het katholieke geloof bestaan in volle uitbundigheid. 

Gaandeweg verdwenen de scherpe kanten van het optreden van het De Staten-Generaal en de Raad van State. De Politieke Reformatie werd niet echt streng toegepast, belastingen werden aangepast als er zich problemen voordeden en ook werden begin achttiende eeuw de dorpsschulden gesaneerd.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.