Franse Heersers

In januari 1795 werd de Bataafse Republiek uitgeroepen nadat het Franse leger het grootste deel van Nederland had bezet. Megen en Ravenstein werden direct al na de invasie van de revolutionaire legertroepen bij Frankrijk ingelijfd omdat de heren van deze gebieden tot de Duitse adel behoorden en dus vijanden waren. Oss en Berghem mochten met de rest van Nederland deel uitmaken van de Bataafse Republiek. De Fransen brachten veel goede dingen naar dit gebied. Keerzijde was een hoge Franse belasting, want aan de nieuwe vrijheid hing ook een prijskaartje. 

De Franse inmenging in de Bataafse politiek werd steeds groter. In 1806 werd Nederland een satellietstaat van het Franse keizerrijk. Koning Lodewijk Napoleon, die geliefd wilde worden bij zijn nieuwe onderdanen, bekommerde zich om de armoede in deze streek en kwam zich persoonlijk op de hoogte stellen van de wateroverlast na hevige overstromingen door de Beerse Maas in 1809. Na 1810 nam Keizer Napoleon zelf de touwtjes in handen.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.