Eendenkooi Maren

De Marense eendenkooi is een vangkooi die nog in gebruik is en daardoor niet toegankelijk voor publiek.

Om de eendenkooi heen zijn plasdras gebieden aangelegd waar de waterstand in de periode januari tot medio juni kunstmatig hoog gehouden wordt zodat een nat gebied ontstaat. Dit hoog houden van de waterstand gebeurt door middel van windmolens. Een dergelijk drassig gebied is zeer geschikt als foerageer- en broedgebied voor verschillende weide- en moerasvogelsoorten.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.