Doorbraken Erfdijk

In december 1614 brak de Maasdijk stroomopwaarts van Grave. Het peil in de Beerse Maas steeg snel en de Erfdijk bezweek op meerdere plaatsen. De Osse stadssecretaris schreef dat “daer veel wijelenschuerden”.

Zo ontstonden enkele wielen bij de Erfdijk. Deze doorbraakkolken werden niet opgevuld, omdat ze te diep waren. De nieuwe dijk werd er als vingerling omheen gelegd. In februari1658 brak de dijk bij Grave opnieuw en vielen er maar liefst vijf gaten in de Erfdijk. Het zand van het dijklichaam bedekte akkers en weilanden, waar vervolgens niets op wilde groeien. 

Ook op 31 januari en 1 februari 1778 stroomde het Maaswater Herpen binnen langs twee breuken in de Erfdijk en twee in de Weteringkade. In opdracht van de drost van Ravenstein bracht landmeter Johan Camp de toestand in beeld. Op zijn kaart was niet alleen de schade te zien, maar ook een mogelijke oplossing: de “Kaa-dijk door die van Husseling”, die aansloot op de Langelse Kade.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.