Dieden

Rond 1300 wordt Dieden al genoemd. De schrijfwijze van de naam van het dorp is in de loop der tijd een aantal keren veranderd. Zo schreef men vroeger Dichden, Diechden, Diegden en zelfs Dieten. De naam is een samenvoeging van dic (dijk) en den (een bewoonbare plaats) en betekent dus eigenlijk: bewoonbare plaats aan de dijk. 

Dieden was een eigen Heerlijkheid die hoorde bij het Land van Maas en Waal in de provincie Gelderland. Ten noorden van Dieden ligt het voormalige buitenverblijf van de heren van Dieden. Een gedeelte van de gracht is nog aanwezig.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.