Deursen

Deursen betekent doorstroming van het water of overlaat. Deursen was waarschijnlijk al heel vroeg bewoond. Bij archeologische opgravingen zijn urnen gevonden die uit de Romeinse tijd stammen. Waarschijnlijk hebben de Romeinen met de plaatselijke bevolking een enorme veldslag uitgevochten. Naast die urnen zijn ook scherven uit de eerste en de derde eeuw opgegraven.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.