Demen

Volgens sommige dankt Demen zijn naam aan het beekje‘de Deemen’ of ‘Demer’. Dit beekje ontsprong in de Peelen stroomde langs Zeeland, Herpen,Deursen en Dennenburg. Bij Demenmondde het beekje uit in de Maas. Maar dit beekje is op geen enkele kaart te bekennen. Anderen denken dat de naam komt van het woord ‘Dominus’ ofwel ‘heer’. Dan zou het gaan om een oude heerlijkheid.

Tot 1810 was Demen een zelfstandige gemeente. In 1810 is die gemeente met Dieden gefuseerd tot degemeente Dieden, Demen en Langel. In 1923 is de gemeente opgegaan in de gemeente Ravenstein.

De geschiedenis van de St. Willibrorduskerk van Demen vangt aan in demiddeleeuwen. In 1857 is de oude kerk afgebroken en werd een nieuweneogotische kerk gebouwd. De kerk werd ontworpen door de beroemde architect PierreCuypers uit Roermond.De gotische toren bleef staan.Deze werd in 1890 van steunberen voorzienen verhoogd.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.