De slag bij Niftrik

Op 29 juli 1388 trok een Brabants leger van 10.000 soldaten en huurlingen via een doorwaadbare plaats in de Maas tussen Ravenstein en Niftrik Gelderland in. Het was de bedoeling om de stad Nijmegen te belegeren. Het is nog onduidelijk hoe men in Nijmegen op de hoogte raakte van de invasie, maar de hertog van Gelderland wist een klein leger van 300 ruiters en 400 burgers op de been te brengen.

Het Brabantse leger sloeg de kampen op aan de oever van de Maas. Ze waren zo zeker van hun overwinning dat ze deze al bij voorbaat zijn gaan vieren. Hierbij werd veel gedronken en tot diep in de nacht feest gevierd. Maar de Hertog van Gelderland viel bij het eerste ochtendlicht de slaapdronken Brabantse soldaten aan. Hierdoor is paniek ontstaan wat leidde tot een stormloop op de doorwaadbare plaats waarbij vele soldaten verdronken, werden vertrapt of door de Gelderse ruiters en boogschutters afgeslacht. 

Na de slag, die slechts twee uur heeft geduurd, telde het Brabantse leger 4200 gesneuvelden en meer dan 5000 krijgsgevangenen waaronder veel Brabantse edelen. De Gelderse zijde telde slechts ruim 100 gesneuvelden.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.