De Maasdijk

De Maasdijk biedt een uniek uitzicht op zowel de Diedense Uiterdijk als het binnendijkse natuurontwikkelingsproject de Groene Dijk. Binnendijks ligt een van oorsprong een natte laagte met restanten van oude griendbossen.

Dit gedeelte van de dijk is recent in het kader van het dijkververbeteringsproject Haren-Macharen-Lithoijen verbeterd. Het eigendom, beheer en onderhoud van de dijk berust bij het waterschap Aa en Maas.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.